Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 22. Feb 2018 - Mittwoch 09. Mai 2018

Zeit, Zeit, Zeit...

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie in Prag zum Programm des 38. Pilsener interdisziplinären Symposiums zur Problematik des 19. Jahrhunderts vorbereitet, welches alljährlich im Rahmen des Festivals Smetana Tage organisiert wird.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 22. Februar 2018 um 18 Uhr vom Leiter der Westböhmischen Galerie Roman Musil eröffnet. Das Eröffnungswort wird von den Autoren der Ausstellung Eva Bendová und Vít Vlnas gehalten.

Die Besucher treffen auf Werke von tschechischen künstlerischen Autoritäten, wie Josef Mánes, Antonín Machek, Mikoláš Aleš, Antonín Chhittussi, Antonín Slavíček, Jan Preisler, Jaroslav Špillar und auch mit unerwarteten, weniger bekannten Werken.

Die Ausstellung zeigt einige Hauptkapitel der Anschauung auf das Phänomen Zeit, welches sich gerade im 19. Jahrhundert radikal änderte. Während wir am Anfang des Jahrhunderts noch über die zyklische Wahrnehmung der Zeit in natürlichen Zyklen, der Teilung des liturgischen Jahres und dem Arbeitskreislauf sprechen, verfolgen wir am Ende des Jahrhunderts die Zeit in ihrem linearen Verlauf, in der modernistischen Entwicklung "vom Anfang bis zum Ende", zum "besseren und vollendeterem". Die technischen Möglichkeiten haben zudem die Nacht "kolonialisieren" können und praktisch jede Stunde zu einer geeigneten Zeit zum Arbeiten geändert.

výstava

Donnerstag 22. Feb 2018 - Mittwoch 09. Mai 2018

Čas, čas, čas...

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 38. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Výstavu zahájí ve čtvrtek 22. února 2018 v 18 hodin Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni. Úvodní slovo pronesou Eva Bendová a Vít Vlnas, autoři výstavy.


Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jako jsou Josef Mánes, Antonín Machek, Mikoláš Aleš, Antonín Chittussi, Antonín Slavíček, Jan Preisler, Jaroslav Špillar a také s díly nečekanými, méně známými.

Výstava ukazuje několik podstatných kapitol nazírání na fenomén času, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Zatímco na začátku století můžeme hovořit ještě o cyklickém vnímání času v přírodních cyklech, dělením liturgického roku a pracovním koloběhem, na konci století sledujeme čas v jeho lineárním běhu, v modernistickém vývoji „od začátků ke konci“, k „lepšímu a dokonalejšímu“. Technické možnosti navíc dokázaly „kolonializovat“ noc a proměnit prakticky každou hodinu na dobu příhodnou k práci.
  • Westböhmische Galerie in Pilsen - Ausstellungssaal "13" 
  • Západočeská galerie v Plzni - výstavní síň "13" 
  •  
  • Pražská 13 
  • 30100 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB