Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 01. Feb 2018 - Sonntag 03. Jun 2018

Verschwundene Glashütten im Bayerischen Wald und im Böhmerwald

Die Geschichte der Glashütten im bayerisch-böhmischen Waldgebirge reicht zurück bis zu den Siedlungsanfängen. 

Die Ausstellung besteht aus 22 großformatigen Roll-ups und zeigt Glashüttenstandorte aus acht Jahrhunderten, beiderseits der bayerisch-böhmischen Grenze. Die an den früheren Hüttenstandorten gefundenen Glasscherben geben Auskunft über die jeweils produzierten Glaswaren. 

Grundlage der Wanderausstellung sind die jahrelangen Bild- und Textrecherchen von Marita Haller, Hans Schopf, Růžena Váchová und Ladislav Čepička. Ermöglicht wurde die Wanderausstellung durch eine Förderung der Euregio Bayern-Böhmen.

výstava

Donnerstag 01. Feb 2018 - Sonntag 03. Jun 2018

Zaniklé sklárny v Bavorském lese a na Šumavě

Historie skláren v oblasti česko-bavorského lesnatého pohoří sahá až k počátkům osídlení.

Výstava je tvořena 22 velkoformátovými plakáty a ukazuje místa skláren z období osmi staletí po obou stranách česko-bavorské hranice. Střepy skla nalezené na místech bývalých sklářských hutí vypovídají o zboží, které se na jednotlivých místech  vyrábělo.

Základem této putovní výstavy jsou několikaleté obrazové a textové rešerše  Marity Haller, Hanse Schopfa, Růženy Váchové a Ladislava Čepičky. Výstavu podpořila nadace Euregio Čechy-Bavorsko.
  • Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 
  • Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut 
  •  
  • Marktplatz 10 
  • 93453 Neukirchen b. Hl. Blut 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB