Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Kurs / Weiterbildung

Montag 23. Apr 2018 - Dienstag 24. Apr 2018

Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe

In diesem Seminar sollen unterschiedliche Aspekte von Sexualität, wie Identität, Lust und Beziehung in ihrer Bedeutung für die psychosexuelle Entwicklung in den verschiedenen Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen beleuchtet werden. Wichtig ist dabei die Haltung der erziehenden Erwachsenen zur Sexualität. Im pädagogischen Alltag ist es oft schwierig, die Grenzen zwischen kindlicher/jugendlicher Sexualität und sexuellen Übergriffen zu erkennen.

Die Teilnehmenden lernen in diesem Seminar Übergänge und Abgrenzungen von sexualisierter Gewalt einzuschätzen. Sie erarbeiten sich Handlungsmöglichkeiten und ein spezifisches Krisenmanagement bei aktuellen Übergriffen. Kenntnisse über die Entwicklung der kindlichen Sexualität bilden dazu die Grundlage.

Ziel ist es, mehr Handlungssicherheit, einen professionellen Umgang mit sexualisierter Gewalt und eine gemeinsame Haltung zu entwickeln.

Weitere Informationen und Anmeldeformular hier.

další vzdělávání

Montag 23. Apr 2018 - Dienstag 24. Apr 2018

Sexuální ataky mezi dětmi a mladistvými v stacionárních sociálních zařízeních pro děti a mládež

V tomto semináři mají být objasněny různé aspekty sexuality, jako je identita, chuť a vztah v jejich významu pro psychosexuální vývoj v různých životních fázích dětí a mladistvých. Důležitý je přitom postoj dospělých výchovných pracovníků k sexualitě. Ve všedním dni z hlediska pedagoga je časo obtížné poznat hranice mezi dětskou / mladistvou sexualitou a sexuálními ataky.

Účastníci se v tomto semináři naučí odhadnout hranice a přechody k sexuálnímu násilí. Vypracují si možnosti jednání a specifický krizový management v případě aktuálních ataků. Základem pro to jsou znalosti o vývoji dětské sexuality.

Cílem je rozvoj větší jistoty v jednání, profesionální přístup k sexuálnímu násilí a společný postoj.

Další informace a přihláška zde.
  • Sozialakademie "Haus" Silberbach, EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 
  • Sociální akademie "Dům" Silberbach, EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci 
  •  
  • Sommerhauer Str. 1-5 
  • 95100 Selb OT Silberbach 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
  • Eintrittspreis in €:   150,00
  • Vstupné v Kč:   cca 1285,00
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB