Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Sonstige

Sonntag 11. November 2018   13.00 h - 16.00 h

Wochenende der Graphik

Arbeiten auf Papier können aus konservatorischen Gründen nur für begrenzte Zeit ausgestellt werden. Normalerweise lagern die Blätter lichtgeschützt in speziellen Depots.

Am Wochenende der Graphik stehen diese verborgenen Schätze im Mittelpunkt des speziellen Programms für Groß und Klein.

Es wird nur der normale Eintritt erhoben. 

ostatní

Sonntag 11. November 2018   13.00 h - 16.00 h

Víkend grafiky

Práce na papíře mohou být z konzervačních důvodů vystaveny jen po určitou omezenou dobu. Normálně tyto grafické listy jsou uloženy ve speciálních skladech chráněny před světlem.

O Víkendu grafiky budou tyto skryté poklady v popředí speciálního programu pro velké i malé.

Bude se vybírat jen normální vstupné.

  • Kunstsammlungen der Veste Coburg 
  • Sbírky umění Pevnosti Coburg 
  •  
  •  
  • 96450 Coburg 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB