Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 22. Okt 2017 - Sonntag 11. Feb 2018

Tereza z Davle / Neue Mädchen

Die ersten Aufnahmen dieser sinnlichen Schwarzweißfotos machte die Künstlerin bereits 2012, der Hauptteil entstand jedoch erst in diesem Jahr. Der deutsche und zugleich leicht provokative Titel der Ausstellung deutet an, dass sie eng verbunden ist mit dem südböhmischen Teil des Sudetenlandes, vor allem mit der Umgebung von Český Krumlov (Böhmisch Krummau), wo die Fotografin derzeit lebt.

Von dort kommen auch die meisten auf den Fotos abgebildeten Mädchen. Es handelt sich oft um Frauen aus ihrem unmittelbaren Umfeld, doch bei diesem Projekt arbeitete Tereza z Davle überhaupt zum ersten Mal mit professionellen Models zusammen. Auch "Neue Mädchen" zeigt, dass sie dem weiblichen Thema, ihrem künstlerischen Blick sowie der selbst im Labor vergrößerten Analogfotografie auf Barytpapier, womit sie bereits seit zwei Jahrzehnten auf sich aufmerksam macht, nach wie vor treu bleibt.

Das ist auch der Grund dafür, dass in der Ausstellung neben diesem Projekt auch eine informelle Retrospektive zu sehen ist, die mit einer spontanen persönlichen Auswahl die berühmtesten und beliebtesten Bilder einer der ausdrucksstärksten tschechischen Glamourfotografinnen der Gegenwart zeigt.

Ein Vergleich zeigt, dass auch die neuen Aufnahmen, die sich durch minimalistisch verwendete Schminke und die Betonung des Motivs bis hin zum Filmischen hervortun, nichts von ihrer Natürlichkeit und ihrem Sexappeal eingebüßt haben.

výstava

Sonntag 22. Okt 2017 - Sonntag 11. Feb 2018

Tereza z Davle / Neue Mädchen

První záběry z nové série smyslných černobílých snímků pořídila autorka už v roce 2012, ale těžiště celého cyklu vzniklo teprve letos. Němčina a lehce provokativní název výstavy naznačují, že se těsně váže k prostředí jihočeských Sudet, nejvíce okolí Českého Krumlova, kde fotografka momentálně žije.

Odtud také pochází většina dívek na snímcích. Často se jedná o ženy z jejího bezprostředního okolí, ale k práci na tomto projektu Tereza z Davle vůbec poprvé přizvala i profesionální modelky. Také Neue Mädchen dokazují, že dál zůstává věrná ženskému tématu, svému autorskému vidění i analogové ručně zvětšované fotografii na barytovém papíře, jimiž přitahuje pozornost už celá dvě desetiletí.

To je i důvod, proč je součástí výstavy, kromě nového projektu, také neformální retrospektiva, která dává možnost uvidět ve spontánním osobním výběru nejslavnější a nejoblíbenější snímky jedné z nejvýraznějších českých glamour fotografek současnosti.

Srovnání pak ukazuje, že ani nové snímky, které nově charakterizuje minimální líčení a větší zaměření na příběh až po filmovém způsobu, neztrácejí nic ze své přirozenosti a sex-appealu. 
  • Südböhmische Aleš-Galerie - Schlossreitschule 
  • Alšova Jihočeská galerie - Zámecká jízdárna 
  •  
  • Hluboká nad Vltavou 144 
  • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB