Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 18. Aug 2017 - Sonntag 15. Okt 2017

Ondřej Maleček

Die eigentümliche und klare Malerei von Ondřej Maleček vereint den Intellekt der Höhen mit den Tiefen des Gefühls. Trotz seiner scheinbaren Einfachheit ist sie voll von ikonographischen, literarischen und semantischen Hinweisen. Der scheinbar unkomplizierte gestalterische Ausdruck behandelt schwerwiegende Themen und stellt somit den Gipfel der zeitgenössischen neuromantischen Tendenzen dar.

Als strenggläubiger Romantiker peilt Maleček vor allem drei Fluchtpunkte an - Liebe, Tod und die Natur. Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Schaffung ist die Story. Sein Ansatz ist somit im Grunde konzeptuell und das Werk kann als Reisedokumentation eines romantischen Pilgers interpretiert werden.

Kuratorin der Ausstellung: Lucie Šiklová

výstava

Freitag 18. Aug 2017 - Sonntag 15. Okt 2017

Ondřej Maleček

Osobitá kresebná a průzračná malba Ondřeje Malečka snoubí intelekt výšek s hloubkami citu. Přes svoji zdánlivou jednoduchost je plná ikonografických, literárních a sémantických odkazů. Zdánlivě nekomplikovaný výtvarný výraz řeší závažná témata, a představuje tak jeden z vrcholů našich současných neoromantických tendencí.

Jako pravověrný romantik se Maleček vztahuje především ke třem úběžníkům, kterými jsou láska, smrt a příroda. Dalším důležitým aspektem jeho tvorby je příběh. Jeho přístup je tak v podstatě konceptuální a tvorba může být interpretována jako dokumentace cesty romantického poutníka.

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová
 • Galerie Zum weißen Einhorn 
 • Galerie U Bílého jednorožce 
 •  
 • náměstí Míru 149 
 • 33901 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Ing. Hana Kristová
 •  
 • Tel. +420 376 312 049
 • Fax +420 376 312 049
 • eMail info@gkk.cz
 • Internet http://www.gkk.cz/
 • Eintrittspreis in €:   ca. 0,95 / 0,60
 • Vstupné v Kč:   25,00 / 15,00
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,16 MB