Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Fest / Event

Freitag 21. Jul 2017 - Samstag 22. Jul 2017

Sommerliches Barock-Festival 2017 | Unter dem Schutze der Heiligen Maria - Plasy/Plaß

Programm am 21. Juli:
 • 18:30 Uhr| Kleine Wallfahrt zur Kapelle der Hl. Maria Magdalena und Messe in der Kapelle (Kapazität der Sitzplätze durch die Größe der Kapelle begrenzt)
 • 20:00 Uhr| Konzert im Speicher
Programm am 22. Juli:
 • 12:00 - 18:00 Uhr| Glockentag im Technischen Nationalmuseum - Zentrum des architektonischen Erbes in Plasy
  Glocken-Werkstatt (Workshop) - Gießen in Sandformen im Bauhandwerkshof
  Vortrag über die barocke Glockengießerei (P. Manoušek)
  Weihe und erstes Läuten der Glocke für den Wirtschaftshof Plasy
  Glockenkozert | Manzerovo kvarteto
 • 18:00 Uhr| Theaterstück über den Hl. Franziskus
 • 19:00 Uhr| Orgelkonzert auf dem einzigartigen Instrument des barocken Orgelbauers A. Starck (gespielt von Jakub Smešný)
 • 21:00 Uhr| nach Einbruch der Dunkelheit Filmnacht mit abschließendem Barockfeuerwerk

Zur Programmübersicht des Sommerlichen Barock-Festivals

slavnost

Freitag 21. Jul 2017 - Samstag 22. Jul 2017

Letní barokní festival 2017 |Pod ochranou svaté Máří – Plasy

Program 21. července:
 • 18:30 hod.| Malá pouť ke sv. Máří Magdaléně a mše v kapli (kapacita míst omezená velikostí kaple)
 • 20:00 hod.| koncert v sýpce 

Program 22. července:
 • 12:00 - 18:00 hod.| Zvonařský den v NTM CSD Plasy
  Zvonařská dílna (workshop) odlévání do pískových forem ve Dvoře stavebních řemesel
  Přednáška o barokním zvonařství (P. Manoušek)
  Svěcení a první rozeznění zvonu pro plaský hospodářský dvůr
  Koncert pro zvony | Manzerovo kvarteto
 • 18:00 hod.| divadlo o sv. Františku
 • 19:00 hod.| varhanní koncert na unikátní nástroj barokního varhanáře A. Starcka (hraje: Jakub Smešný)
 • 21:00 hod.| po setmění filmová noc zakončená barokním ohňostrojem

K přehledu programu Letního barokního festivalu
 • Gemeinnützige Gesellschaft Pilsen 2015 
 • Plzeň 2015, o. p. s. 
 •  
 • Pražská 19 
 • 30100 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB