Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Kulturregion Bayern - Böhmen

Sonntag 30. Jul 2017 - Sonntag 27. Aug 2017

Zwiesler Buntspecht – Kunst und Glas im Bayerischen Wald

Die Kunstausstellung mit großer Tradition gibt deutschen, insbesondere bayerischen Künstlern seit 1963 ein Ausstellungsforum.

In diesem Jahr wird dem tschechischen Künstler Jindřich Bílek „in memoriam“ eine Sonderausstellung gewidmet. In weiteren Sonderausstellungen präsentieren sich die Glasfachschule Zwiesel mit Glasobjekten von Studierenden und der Verein „Gläserner Winkel Bayerischer Wald“ mit neuesten Kreationen rund um das „Bixl“ – so werden in Bayern Schnupftabakgläser genannt.

Veranstaltungspartner: Bayerischer Waldverein, Sektion Zwiesel e.V.
Ansprechpartner: Egon Thum
www.waldverein-zwiesel.de/buntspecht

Kulturní region Čechy - Bavorsko

Sonntag 30. Jul 2017 - Sonntag 27. Aug 2017

Zwieselský strakapoud – Umění a sklo v Bavorském lese

Tato výstava umění s velkou tradicí poskytuje německým a především bavorským umělcům od roku 1963 výstavní fórum.

V tomto roce bude věnována mimořádná výstava českému umělci Jindřichu Bílkovi „in memoriam“. V dalších mimořádných výstavách se prezentují Sklářská odborná škola Zwiesel se sklářskými objekty studujících a spolek „Gläserner Winkel Bayerischer Wald“ s nejnovějšími kreacemi kolem „Bixlu“ - tak jsou v Bavorsku nazývány lahvičky na šňupací tabák.

Partner akce: Bayerischer Waldverein, Sektion Zwiesel e.V.
Kontaktní osoba: Egon Thum
www.waldverein-zwiesel.de/buntspecht
  • Mittelschule Zwiesel 
  • Střední škola Zwiesel 
  •  
  • Böhmergasse 7 
  • 94227 Zwiesel 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB