Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Begleitprogramm Karl IV.

Freitag 29. Jul 2016 - Sonntag 05. Mär 2017

Kunst im Park vor der Laufer Kaiserburg

Maler, Grafiker, Skulpteure, Keramik-, Glas- und Textilkünstler nähern sich Kaiser Karl IV. mit Kunstwerken verschiedener Stilrichtungen an. Die Objekte seiner Künstler präsentiert der Laufer Künstlerkreis in einer Ausstellung im Grünen im Park vor der Laufer Kaiserburg bis zum Ende der Landesausstellung in Nürnberg im März 2017.

Die achtmonatige  Ausstellung ist Teil des Begleitprogramms der Bayerisch-Tschechischen Landesausstel-lung Karl IV. 2016 / 2017 in Prag und Nürnberg. Der Laufer Künstlerkreis, gegründet 1989, versteht sich bis heute als lose Vereinigung. Vertreten sind Maler, Grafiker, Skulpteure, Objektbauer, Keramik-, Glas- und Textilkünstler. Die Künstler präsentieren sich als Gruppe mit Themenausstellungen oder bei frei zusammengestellten Werkschauen in der Stadt Lauf, dem Landkreis Nürnberger Land, der Region, aber auch im Austausch mit Künstlern der Partnerstädte Brîve la Gaillarde / Frankreich und Tirschenreuth / Deutschland. Ziel der Gruppe ist es, Themen von allgemeinem Interesse künstlerisch zu bearbeiten und sich einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Der 700. Geburtstag von Kaiser Karl IV gibt Anlass, dass sich der Künstlerkreis mit dem Menschen und den Stationen seines Lebens auseinandersetzt.

Veranstaltungsort:
Park vor der Laufer Kaiserburg
Schlossinsel 1
91207 Lauf a.d.Pegnitz 

Doprovodný program Karel IV.

Freitag 29. Jul 2016 - Sonntag 05. Mär 2017

Umění v parku před císařským hradem v Laufu

Malíři, grafici, sochaři, umělci v oblasti keramiky, skla a textilu se přibližují císaři Karlovi IV. s uměleckými díly různých stylových směrů. Objekty svých umělců bude Sdružení umělců v Laufu prezentovat na výstavě v zeleni v parku před laufským císařským hradem do konce zemské výstavy v Norimberku v březnu 2017.

Osmiměsíční výstava je součástí doprovodného programu Česko-bavorské zemské výstavy o Karlu IV. 2016 / 2017 v Praze a Norimberku. Laufské sdružení umělců, založené v roce 1989 se dodnes považuje za volné sdružení. Zastoupeni jsou v něm malíři, grafici, sochaři, stavitelé objektů, umělci z oblasti keramiky, skla a textilu. Umělci se prezentují jako skupina s tématickými výstavami nebo při přehlídkách volně sestavených děl ve městě Lauf, okrese Norimberk venkov, v regionu, ale také výměnou s umělci partnerských měst Brîve la Gaillarde / Frankreich a Tirschenreuth / Německo. Cílem skupiny je umělecky zpracovávat témata všeobecného zájmu a vejít ve známost širší veřejnosti.

700. výročí narození císaře Karla IV. je impulzem, aby se kruh umělců zabýval s tímto člověkem a etapami jeho života.

Místo konání:
Park před císařským hradem
Schlossinsel 1
91207 Lauf a.d.Pegnitz  
 • Laufer Künstlerkreis 
 • Laufský spolek umělců 
 •  
 • Nordring 30 
 • 91207 Lauf a.d. Pegnitz 
 •  
 • Sonstige / ostatní
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Jutta Schwarz
 •  
 • Tel. 09123 - 14055
 • eMail js_berlin@gmx.de
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei
 • Vstupné v Kč:   Vstup zdarma
Rendert Time: 0,064 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB