Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Pilsen 2015

Sonntag 26. April 2015   17.00 h - 18.30 h

Musikbrücke 2015: Gemeinsames Konzert des Kreisorchesters Bayreuth und des Junior Orchesters Pilsen

Ort: Kulturhaus Peklo in Pilsen

Im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015 tritt das Kreisorchester Bayreuth gemeinsam mit dem Junior Orchester Pilsen im Kulturhaus Peklo in Pilsen auf. Die jungen Musikerinnen und Musiker aus Oberfranken eröffnen bereits um 11 Uhr das bayerisch-tschechische Kunst-, Kultur- und Begegnungsfest "Blumen für Pilsen" auf dem Hauptplatz (náměstí Republiky) in Pilsen.


Kreisorchester Bayreuth
Das Kreisjugendorchester Bayreuth ist ein neues Orchester, das seit 2015 existiert. Auslöser für die Gründung war der lang gehegte Wunsch des Jugendblasorchesters Bad Berneck mit den tschechischen Nachbarn ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Am Anfang stand die schwierige Aufgabe, ein passendes tschechisches Orchester zu finden. Das passende Gegenstück wurde schließlich mit dem Junior Orchester Pilsen gefunden. Unter der Leitung von Andreas Hein trafen sich junge Musiker beider Orchestern des Landkreises Bayreuth bereits drei Mal, um gemeinsam zu musizieren. Der erste öffentliche Auftritt des Kreisorchesters ist beim Fest "Blumen für Pilsen" zu erleben. Langfristiges Ziel des Kreisorchesters Bayreuth ist es, gemeinsam mit anderen Orchestern in ganz Europa aufzutreten.

Das Junior Orchester Pilsen wurde 1999 von drei Musiklehrern der Bedřich-Smetana Kunstschule gegründet. Die ursprüngliche Anzahl von 30 Musikerinnen und Musiker stieg im Laufe der Jahre auf 60 Jugendliche an. Die Proben des Orchesters besuchen nicht nur Schüler der Bedřich-Smetana Kunstschule, sondern auch Schüler anderer Kunstschulen in Pilsen und der Umgebung. Das Repertoire des Junior Orchesters wird von den vertretenden Instrumenten bestimmt und enthält nicht nur Pop-Stücke, Film- und Musicalmelodien, sondern auch Blasmusik. Das Orchester ist bereits in Deutschland, Polen, Italien, Schweden und Frankreich aufgetreten.
Dirigent des Junior Orchester Pilsen ist Jan Bodnar.
Weitere Informationen: www.bbkult.net


 
Die Konzerte sind Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung auf bayerischer Seite erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.    

Plzeň 2015

Sonntag 26. April 2015   17.00 h - 18.30 h

Hudební most 2015: Společný koncert Krajského orchestru Bayreuth a Junior orchestru Plzeň

Místo konání: Kulturní dům Peklo v Plzni

V rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015 vystoupí Krajský orchestr Bayreuth společně s Junior orchestrem Plzeň v Kulturním domě Peklo v Plzni. Mladé hudebnice a hudebníci z Horních Franků otevřou již v 11 hodin česko-bavorskou uměleckou a kulturní slavnost "Květiny pro Plzeň" na náměstí Republiky v Plzni.

Krajský orchestr Bayreuth
Krajský orchestr Bayreuth je novým orchestrem, který byl založel roku 2015. Původní myšlenkou byla snaha Mládežnického orchestru Bad Berneck spojit se s podobným českým orchestrem a uspořádat společné vystoupení. Než se našel podobný orchestr – v tomto případě Junior Orchestr Plzeň, uplynulo několik let. Letos tyto snahy vrcholí nejen založením Krajského orchestru Bayreuth, ale i společnými zkouškami muzikantů ze všech orchestrů v kraji a především prvním veřejným vystoupením, které se uskuteční v rámci slavnosti "Květiny pro Plzeň". Cílem krajského orchestru je navázat na tuto přeshraniční spolupráci a vystupovat i s jinými orchestry v celé Evropě.

Junior Orchestr Plzeň byl založen v roce 1999 třemi učiteli Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Původní počet třiceti hudebníků narostl v průběhu let na šedesát žáků. Zkoušky orchestru navštěvují nejen žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, nýbrž také žáci jiných uměleckých škol z Plzně a okolí. Repertoár orchestru je určován zastoupenými nástroji a zahrnuje nejen popovou hudbu, filmové a muzikálové melodie, ale i hudbu dechovou. Orchestr vystupoval již v Německu, Polsku, Itálii, Švédsku a Francii.
Dirigentem Junior orchestru je Jan Bodnar.
Další informace: www.bbkult.netKoncerty jsou součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015. 


Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.


Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Město Řezno | Plzeň 2015, o. p. s.
  • KULTURJAM  
  • - 
  •  
  • Riegrova 17 
  • 306 14 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
  • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei.
  • Vstupné v Kč:   Vstup zdarma.

Fotogalerie • Fotogalerie

Junior Orchester Pilsen | Junior Orchestr Plzeň
Jugendblasorchester Bad Berneck | Mládežnický dechový orchestr Bad Berneck
 |
Rendert Time: 0,074 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,17 MB