Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Pilsen 2015

Samstag 28. März 2015   19.00 h - 21.00 h

Musikbrücke 2015: Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad

Die Städte Weiden und Marianské Lázně / Marienbad, die seit 2008 partnerschaftlich verbunden sind, beteiligen sich mit zwei Konzerten am Dachprojekt Musikbrücke 2015.

Mit bekannten Melodien deutscher, österreichischer und tschechischer Komponisten klingen die Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage aus. Ouvertüren, Polkas und Walzer von Johann Strauss, Franz Lehar, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák u.a. lassen Ballatmosphäre aufkommen.

Im wunderschönen Marianské Lázně / Marienbad, mitten im Herzen Europas, hat das älteste Symphonieorchester der Tschechischen Republik - das Westböhmische Symphonieorchester - seinen Sitz. Seine Geschichte ist eng mit dem Aufstieg Marienbads als Kurort verbunden. Seit der Gründung 1821 besteht der ganzjährige Orchesterbetrieb aus Abonnement-Symphoniekonzerten und regelmäßigen Auftritten in der Kolonnade. Mit seiner hohen musikalischen Qualität und Vielseitigkeit stellt das Orchester  traditionell eine wichtige Säule im Kulturleben Marienbads dar. Das Westböhmische Symphonieorchester ist aber auch gern gesehener Gast bei Konzerten außerhalb Marienbads in Städten der Region Karlsbad und im benachbarten Deutschland.

Das Konzert bildet den Abschluss der Bayerisch-Böhmischen Kultur- und Wirtschaftstage.

Am Montag, 28.09.15 um 19.30 Uhr folgt ein Konzert deutscher Musiker im Musiksaal im Chopin-Haus in Mariánské Lázně / Marienbad.

Tickets zum Preis von 16 Euro, ermäßigt 12 Euro sind ab Anfang Februar über www.nt-ticket.de und über www.okticket.de sowie bei den bekannten VVK-Stellen und an der Abendkasse erhältlich.

 
Die Konzerte sind Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung auf bayerischer Seite erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.    

Plzeň 2015

Samstag 28. März 2015   19.00 h - 21.00 h

Hudební most 2015: Koncert Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně

Města Weiden a Mariánské Lázně, která od roku 2008 spojuje partnerství měst, se prostřednictvím dvou koncertů zastřešujícího projektu Hudební most 2015.

Bavorsko-České dny kultury a hospodářství budou ukončeny známými melodiemi německých, rakouských a českých skladatelů. Ouvertury, polky a valčíky Johanna Strausse, Franze Lehára, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a dalších navodí plesovou atmosféru.

V nádherných Mariánských Lázních, uprostřed srdce Evropy, má své sídlo nejstarší symfonický orchestr České republiky - Západočeský symfonický orchestr. Jeho dějiny jsou úzce spjaty s rozkvětem Mariánských Lázní jako lázeňského města. Od jeho založení v roce 1821 funguje orchestr celoročně v abonentních symfonických koncertech a v pravidelných vystoupeních na kolonádě. Svojí vysokou hudební kvalitou a všestranností představuje orchestr tradičně důležitý pilíř v kulturním životě Mariánských Lázní. Západočeský symfonický orchestr je však také vítaným hostem na koncertech mimo Mariánské Lázně v ostatních městech Karlovarského kraje a v sousedním Německu.

Koncert je pořádán jako zakončení Česko-Bavorských dnů kultury a hospodářství.

V pondělí, 28. 9. 2015 se od 19.30 hod. bude konat koncert německých hudebníků v hudební síni domu Chopin v Mariánských Lázních.

Vstupenky za cenu 16 eur, zlevněné za 12 eur lze od února zakoupit přes www.nt-ticket.de, přes www.okticket.de nebo na známých místech předprodeje a na večerní pokladně.


Koncerty jsou součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015. 


Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.


Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno
  • Bayerisch-Böhmische Kultur- und Wirtschaftstage 
  • Bavorsko-české dny kultury a hospodářství  
  •  
  • Sedanstr.13 
  • 92637 Weiden 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   16,00 / ermäßigt 12,00
  • Vstupné v Kč:   cca 432,00 / zlevněné cca 324,00
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB