Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Pilsen 2015

Samstag 30. Mai 2015   15.00 h - 17.00 h

Musikbrücke 2015: KULTURJAM-Konzert mit Artischoque und Chrlis

Das deutsch-tschechische Projekt KULTURJAM beteiligt sich mit zwei Kulturnachmittagen in Kořen und Sanspareil bei Bayreuth am Dachprojekt Musikbrücke 2015

Es treten folgende Gruppen auf:

Artischoque – eine Bayreuther Band, die Jazz, Soul, Funk, Discobeats und Hip Hop zusammenführt und dabei jedes Mal improvisiert. Ihr Motto lautet: Musik wird auf der Bühne geboren. Und lebt wie noch nie! Denn besonders von der Bühne aus treffen einen die wuchtigen Bläserbretter von Saxofon und Posaune mitten ins Gemüt. Die sechs Jungs vollführen einen Spagat zwischen musikalischer Präzision und radikaler Improvisation. Ob bei Expeditionen im Balkanbeat oder in steilen Hängen ungerader Taktarten – der spontane Charakter einer Jamsession prägt die Band zu jeder Zeit.
Weitere Informationen: www.artischoque.de

Chrlis - Lidová muzika z Chrástu (Volksmusik aus Chrást) ist eine junge Gruppe, die sich nicht nur um die perfekte Interpretation traditioneller Volkskunst bemüht, sondern auch um Authentizität jedes Musikers und der gesamten Gruppe. Neben traditionellen Instrumenten (inklusive dem böhmischer Dudelsack), kommen auch moderne und spezifische Instrumente zum Einsatz. Im Repertoire des Ensembles finden sich vielfältige Bearbeitungen vornehmlich süd- und westböhmischer Volkslieder. Weitere Informationen: www.chrlis.cz


Veranstaltungsort:
Das Ruinentheater des Felsengartens Sanspareil liegt unweit von Bayreuth und ist das ganze Jahr über ein beliebter Ort für Spaziergänge. 


Die Konzerte sind Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung auf bayerischer Seite erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.  

Plzeň 2015

Samstag 30. Mai 2015   15.00 h - 17.00 h

Hudební most 2015: KULTURJAM - Koncert kapel Artischoque a Chrlis

Česko-německý projekt KULTURJAM se účastní se dvěma kulturními odpoledni v obcích Kořen a Sanspareil u Bayreuthu zastřešujícího projektu Hudební most 2015.  

Vystoupí následující hudební skupiny:

Artischoque – hudební skupina z Bayreuthu, která spojuje jazz, soul, funk, discobeat a hip hop a pokaždé přitom improvizuje. Její motto zní: Hudba se rodí na pódiu. A žije jako ještě nikdy! Protože zejména z pódia člověka zasáhnou přímo na duši mohutné tóny saxofonu a pozounu. Těchto šest mladíků vytváří propojení mezi hudební precizností a radikální improvizací. Ať už při expedicích v oblasti balkánského beatu nebo příkrých strání nerovných taktů – spontánní charakter jamové session je této skupině vlastní v každém okamžiku. 
Další informace: www.artischoque.de 

Chrlis - Lidová muzika z Chrástu je mladá hudební skupina, která neusiluje o perfektní interpretaci tradičního lidového umění, ale hlavně o autentičnost každého hudebníka a celé kapely. Vedle tradičních hudebních nástrojů (včetně českých dud) jsou obsazovány také moderní a specifické nástroje. V repertoáru souboru se nachází rozmanité předělávky převážně jiho- a západočeských lidových písní.
Další informace: www.chrlis.cz 


Místo konání:
Divadlo Ruinentheater (Divadlo v rozvalinách) v zahradě Felsengarten (Skalní zahrada) v Sanspareilu leží nedaleko Bayreuthu a je po celý rok oblíbeným místem procházek.


Koncerty jsou součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015. 


Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.


Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno  
  • KULTURJAM 
  •  
  • Opernstraße 5 
  • 95444 Bayreuth 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
  • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei.
  • Vstupné v Kč:   Vstup zdarma.

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Kulturjam
 | Artischoque
 | Chrlis
 |
Rendert Time: 0,052 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,17 MB