Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Pilsen 2015

Mittwoch 01. April 2015   20.00 h - 22.00 h

Musikbrücke 2015: Konzert des Salonorchesters der Hochschule für Musik und Tanz Köln

Ort: Fürstensaal im Schloss Bor

Die Partnerstädte Pleystein und Bor / Haid schlagen zum wiederholten Mal eine Brücke zwischen den Nachbarländern und beteiligen sich mit zwei Konzerten am Dachprojekt Musikbrücke 2015

Am Mittwoch, 01.04.15 wird die Internationale Junge Orchesterakademie 2015 im Rahmen des 21. Osterfestivals Nördliche Oberpfalz zu Gast im wiedereröffneten Fürstensaal des Schlosses in Bor sein. Unter dem Motto Paris, du bist die schönste Stadt der Welt wird das Salonorchester der Hochschule für Musik und Tanz Köln, Standort Wuppertal, unter der Leitung von Professor Albrecht Winter französische Impressionen von Bühne und Straße darbieten.

Das Gegenkonzert der Musikschule Bor in der Kreuzbergkirche Pleystein findet am Freitag, 15.05.15 statt.   Die Konzerte sind Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung auf bayerischer Seite erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.

Plzeň 2015

Mittwoch 01. April 2015   20.00 h - 22.00 h

Hudební most 2015: Koncert Salónního orchestru Vysoké školy hudby a tance Kolín

Místo: Knížecí sál borského zámku

Partnerská města Bor a Pleystein opakovaně budují most mezi sousedními zeměmi a účastní se dvěma koncerty zastřešujícího projektu Hudební most 2015.  

Ve čtvrtek 1. 4. 15 vysotupí Mezinárodní akademie mladých orchestrů 2015 v rámci 21. ročníku Velikonočního festivalu Severní Horní Falce ve znovuotevřeném knížecím sále borského zámku. Pod mottem Paříži, jsi nejhezčí město světa zahraje Salónní orchestr Vysoké školy hudby a tance Kolín, sídlo Wuppertal, pod vedením profesora Albrechta Wintera francouzské imprese z prostředí jeviště a ulice. 

Koncert Hudební školy Bor v kostele Kreuzbergkirche Pleystein se uskuteční v pátek 15. 5. 15.Koncerty jsou součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015. 


Přeshraniční koordinaci projektu zajišťuje v Bavorsku Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu dotačního programu EU Cíl 3 s názvem regio2015.


Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Plzeň 2015, o. p. s. | Město Řezno  
  • Internationale Junge Orchesterakademie (IJOA) 
  • Mezinárodní akademie mladých orchestrů 
  •  
  • Neuenhammerstraße 1 
  • 92714 Pleystein 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   9,00
  • Vstupné v Kč:   cca. 250
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,16 MB