Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Pilsen 2015

Samstag 09. Mai 2015   20.00 h - 23.00 h

Musikbrücke 2015: Weidener Meisterkonzerte - Sonderkonzert - Tschechische Philharmonie Prag

Veranstaltungsort: Max-Reger-Halle

Ein Orchesterkonzert als Beitrag zum Projekt "Musikbrücke 2015" im Rahmen des Begleitprogramms von Pilsen - Kulturhauptstadt Europas 2015.

Ein Weltklasseorchester - was böhmische Musik angeht DAS Weltklasseorchester -, die Tschechische Philharmonie Prag, wird am 9. Mai 2015 in der Max-Reger-Halle gastieren. Smetanas "Mein Vaterland" bietet sich für ein solches "Musikbrücke"- Konzert an.

Wir hören daraus die erste der sechs symphonischen Dichtungen: "Vyšehrad". Die Harfe intoniert zu Beginn das Lied des Barden, der von der glanzvollen Geschichte der sagenumwobenen Burg erzählt. Darauf folgt "Vltava", der zweite Teil des Zyklus, in dem die Moldau auf ihrem Weg durch Böhmen begleitet wird, ausgehend von den beiden Quellen, vorbei an einer Hochzeit, einer Jagd, nachts von silbrigem Mondlicht überglänzt, mitlautem Tosen die St. Johann-Stromschnellen passierend, dann in breitem Fluß der Elbe zudrängend. Vom Hügel des Vyšehrad bei Prag grüßt im vollen Orchester wiederum das Lied des Barden.

Janáčkes geistvolle Suite aus seiner Oper "Das schlaue Füchslein" zeigt, wie der Komponist aus kleinen Motivkernen völlig verschiedene Ausdrucksformen hervorzubringen vermag, von Tanz und Lied bis zuromantischer Naturschilderung, von tiefer Erdverbundenheit bis zu beißender Ironie.

Dvoraks Cellokonzert in h-moll ist zweifelsfrei das schönste aller Cellokonzerte. Dabei ist es kein typisches Virtuosenwerk sondern ein symphonisches Werk, in dem das Soloinstrument gleichberechtigt neben dem Orchester agiert (ganz dem 2. Klavierkonzert von Brahms vergleichbar).

Musik des böhmisch-mährischen Dreigestirns mit der Tschechischen Philharmonie verspricht ein ganz besonderes Hörerlebnis zu werden. 

Karten: www.okticket.de

Diese Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms für Pilsen – Kulturhauptstadt Europas 2015 im Rahmen des Dachprojekts Musikbrücke 2015.

Die grenzüberschreitende Koordinierung erfolgt durch das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, im EU-geförderten Ziel 3-Projekt regio2015.

Projektpartner: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Stadt Regensburg | Plzeň 2015, o. p. s.

Plzeň 2015

Samstag 09. Mai 2015   20.00 h - 23.00 h

Hudební mosty 2015: Weidenské koncerty mistrů – mimořádný koncert – Česká filharmonie Praha

Místo: Max-Reger-Halle

Orchestrální koncert projektu "Hudební most 2015" v rámci doprovodných programů pro Evropské hlavní město kultury "Plzeň 2015".

Orchestr světové třídy – co se týče české hudby Orchestr s velkým O - Česká filharmonie Praha, bude hostovat 9. května 2015 v Hale Maxe Regera. Smetanova "Má vlast" se pro takový koncert ve formě "Hudebního mostu" výborně nabízí.

Poslechneme si první z cyklu šesti symfonických básní: "Vyšehrad". Báseň začíná zvuky harf středověkého barda, který vypráví o skvělé historii tohoto pověstmi opředeného hradu. Poté následuje "Vltava", druhá část cyklu, ve kterém je Vltava doprovázena na své cestě Čechami, začínajíc od jejích dvou praménků, protéká kolem svatby, lovu, v noci je ozářena stříbrným měsíčním světlem, s hlasitým burácením víří v proudech Svatojánských a poté jako mohutná řeka vtéká do Labe. Z kopce Vyšehradu u Prahy zazní v plném orchestru znovu píseň barda.

Janáčkova duchaplná suita z jeho opery „Příhody lišky Bystroušky“ ukazuje, jak tento skladatel dokáže z malých motivů vytvořit naprosto odlišné výrazové formy, od tance a písně až po romantické líčení přírody, od hlubokého spojení se zemí až po kousavou ironii.

Dvořákův cellový koncert h-moll je bezpochyby nejkrásnějším ze všech cellových koncertů. Přitom se zde nejedná o typické virtuózní dílo, nýbrž o symfonické dílo, ve kterém hraje sólový nástroj rovnoprávnou roli vedle orchestru (zcela srovnatelné s Brahmsovým klavírním koncertem č. 2).

Hudba česko-moravského trojhvězdí s Českou filharmonií slibuje zcela mimořádný akustický zážitek. 

Lístky: www.okticket.de

Tato kulturní akce je součástí doprovodného programu pro Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 v rámci zastřešujícího projektu Hudební most 2015.

Přeshraniční koordinaci zajišťuje Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee, v rámci projektu regio2015 dotačního programu EU Cíl 3.

Projektoví partneři: Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) | Město Řezno | Plzeň 2015, o. p. s.
  • Förderkreis für Kammermusik e.V. Weiden 
  • Spolek pro podporu komorní hudby Weiden 
  •  
  • Neustädter Str. 52 
  • 92637 Weiden 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB