Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Kleinkunst

Samstag 19. Mai 2018 - Sonntag 20. Mai 2018

Crana Historica

Der Historische Verein Kronach e.V. präsentiert eine historische Zeitreise durch die letzten Jahrhunderte mit großem Feldlager, Historischem Markt mit Händlern, Gauklern, Musikanten und Taverne, einer Waffenschau mit Vorführungen und als Höhepunkt dem Musikfestival, welches ebenfalls am Pfingstwochenende in Deutschlands größter erhaltener Festungsanlage ihrer Zeit stattfindet.

Die Festung Rosenberg bietet das ideale Ambiente für diese außergewöhnliche Veranstaltung. Der Festungsanlage vorgelagert ist die so genannte "Obere Stadt", Kronachs wunderschöner Altstadtkern. Die historische Zeitreise wird für alle Besucher wieder zu einem Fest der Sinne werden. Zum vierten Mal werden Markt, Musikfestival und Feldlager in einem Event zusammengeführt.

Kurzum: "Ein Festival der Geschichte. Nach den großen Erfolgen unserer ersten Festivals haben wir 2012 einen neuen Besucherrekord eingestellt. Es wird auch zu Pfingsten 2014 wieder sehr bunt, laut, aber auch beschaulich zugehen."

Aus ganz Europa werden wieder Re-enactmentgruppen anreisen und ihr Lager errichten. Über 500 aktive Teilnehmer werden erwartet. Gelebte Geschichte zum anfassen soll diese historische Zeitreise für die Gäste sein. Auf der äußeren Bastion und im Feldlager können bei Tageslicht die mitgebrachten Waffen der Gruppen inspiziert
werden. Schuss- und Kampfvorführungen geben einen Einblick in historisches Kriegswesen. Zudem werden kulinarische Genüsse aus halb Europa und aus den gezeigten Epochen sowie originale Handwerkskunst zum Mitmachen für jung und alt geboten.

Natürlich wird es auch wieder musikalisch rund gehen. Während der Samstag ganz im Zeichen von Mittelalterrock-Musik steht, werden auch an den anderen Festivaltagen Spielleute überall in der Festungsanlage unterwegs sein. Aber auch völlig andere musikalische Genres werden an den anderen Tagen bedient.

drobné umění

Samstag 19. Mai 2018 - Sonntag 20. Mai 2018

Crana Historica

Historický spolek Kronach e. V. představuje historickou cestu časem minulými staletími s velkým polním táborem, historickým tržištěm s obchodníky, kejklíři, muzikanty a tavernou, přehlídkou zbraní s jejich předvedením a jako vyvrcholení hudební festival, který se koná také o Svatodušním víkendu v největší dochované pevnosti své doby v Německu.

Pevnost Rosenberg skýtá ideální prostředí pro tuto mimořádnou akci. Nachází se v tzv. "Horním městě", v jádru kronašského Starého města. Historická cesta časem se opět stane pro všechny návštěvníky svátkem smyslů. Již počtvrté se dohromady konají trhy, hudební festival a polní tábor.

Krátce: "Festival dějin. Po velkých úspěších našich prvních festivalů jsme v roce 2012 zaznamenali nový návštěvnický rekord. I o Svatodušních svátcích v roce 2014 bude program pestrý a hlasitý, ale i k rozjímání".

Z celé Evropy opět přicestují skupiny aktérů a zřídí si zde svůj tábor. Očekává se více než 500 aktivních účastníků. Tato historická cesta časem má být pro návštěvníky oživlou historií  v názorné podobě. Na vnější baště a v polním táboře si bude možno za denního světla prohlédnout přinesené zbraně jednotlivých skupin. Předvádění střelby a boje nechá nahlédnout do historického válečnictví. Navíc zde budou nabízeny kulinářské speciality z poloviny Evropy a z prezentovaných epoch a také originální řemeslné umění, které si budou moci děti i dospělí vyzkoušet.

Samozřejmě zde půjde také o hudbu. Zatímco sobota bude zcela ve znamení středověké rockové hudby, budou se účinkující pohybovat všude po pevnosti i v ostatních festivalových dnech. Ale v ostatní dny budou na programu úplně jiné hudební žánry.
  • Festung Rosenberg mit Fränkischer Galerie 
  • Pevnost Rosenberg s Franckou galerií 
  •  
  • Festung 1 
  • 96317 Kronach 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
  • Eintrittspreis in €:   8.00
  • Vstupné v Kč:   cca 216,00
Rendert Time: 0,264 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB