Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 08. Sep 2013 - Sonntag 03. Nov 2013

Stanislava Grebeníčková und Milan Handl: Glas – Skulptur und Schmuck

Hervorragende Qualität und excellente handwerkliche Kunstfertigkeit zeichnet böhmisches Glas seit dem Mittelalter aus. In der Mitte des 20. Jahrhundert vollzog das tschechische Glashandwerk einen radikalen Wandel hin zur Moderne. Glas und Kunst gingen eine innige Verbindung ein, die Skulptur wurde zum beherrschenden Thema: Großformatige, massive, meist abstrakte Formen, die durch eine starke Farbigkeit gekennzeichnet sind. Diese Glasplastiken begründeten den legendären Ruhm des modernen tschechischen Glases. 

In der Bayerisch-Böhmischen Kulturwoche werden nun zwei renommierte Künstler des modernen tschechischen Glases vorgestellt: Stanislava Grebeníčková (* 1954) und Milan Handl (*1952). Beide besuchten zunächst die Glasfachschule in Železný Brod. Anschließend studierten sie in den 1970er Jahren bei Stanislav Libenský an der Akademie für Angewandte Kunst in Prag.

Milan Handl wurde nach dem Studium sein Assistent. Seit den 1980 Jahren arbeiteten sie freiberuflich. Immer wieder unterbrochen durch Unterrichtstätikeit an verschieden Glasfachschulen in USA, Schweden oder Spanien. Heute sind beide Fachlehrer an der Glasfachschule in Nový Bor. Zahlreiche Ausstellungen weltweit machten ihre Skulpturen bekannt. Ihre Arbeiten sind vertreten in den großen Glasmuseen Europas und der USA.

Im richtigen Leben sind sie ein Paar, in der Glaskunst gehen sie getrennte, aber verwandte Wege: In der Ausstellung zeigen sie große, kraftvolle, farbig leuchtende Skulpturen, aber auch geometrischen Glasschmuck mit Materialmix. Die Ausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt ihrer Arbeiten aus den letzten 15 Jahren.

výstava

Sonntag 08. Sep 2013 - Sonntag 03. Nov 2013

Stanislava Grebeníčková a Milan Handl: Sklo - socha a šperk

České sklo charakterizují již od středověku vynikající kvalita a excelentní řemeslné dovednosti. V polovině 20. století prodělalo sklářské řemeslo radikální obrat k moderně. Sklo a umění se nerozlučně spojilo, socha se stala dominantním tématem: velkoplošné, masivní, většinou abstraktní formy, jež se vyznačují výbornou barevností. Tyto skleněné plastiky daly základ legendárnímu věhlasu moderního českého skla.

V Bavorsko-českém kulturním týdnu se představí 2 proslulí umělci moderního českého skla: Stanislava Grebeníčková (* 1954) a Milan Handl (* 1952). Oba navštěvovali nejprve Sklářskou odbornou školu v Železném Brodě. Následně studovali v 70. letech u Stanislava Libenského na Akademii výtvarného umění v Praze. 

Milan Handl byl po studiu jeho asistentem. Od 80. let pracovali na volné noze a vyučovali na různých sklářských odborných školách v USA, Švédsku nebo Španělsku. Dnes jsou oba odbornými učiteli na Sklářské odborné škole v Novém Boru. Na velkém počtu výstav po celém světě jsou představovány jejich sochy. Jejich práce jsou zastoupeny ve velkých sklářských muzeích v Evropě a USA.

V normálním životě jsou pár, ve sklářském umění jdou oddělenou, ale spřízněnou cestou: na výstavách ukazují velké, silné, barevně svítící sochy, ale také geometrické skleněné šperky z různých materiálů. Výstava představí reprezentativní výběr jejich prací za posledních 15 let. 
  • Handwerksmuseum Deggendorf 
  • Muzeum řemesel Deggendorf 
  •  
  • Maria-Ward-Platz 1 
  • 94469 Deggendorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko
  • Eintrittspreis in €:   1,50
  • Vstupné v Kč:   cca 40,-

Fotogalerie • Fotogalerie

Stanislava Grebeníčková | Stanislava Grebeníčková
Milan Handl | Milan Handl
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB