Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Mittwoch 19. Jun 2013 - Sonntag 06. Okt 2013

Sommerausstellung "Gerettete Baudenkmäler"

Mit der Sommerausstellung 2013 stellt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Kirchen, Klöster, Kapellen und andere historische Bauwerke in den Regionen Pilsen, Karlsbad und Südböhmen vor, die dank der Förderung des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) restauriert und so vor dem Verfall bewahrt werden konnten. Die Ausstellung ist Teil des vom DTZF geförderten CeBB-Projekts "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Begegnung Bayern Böhmen".

60 der mit Förderung des DTZF für die Nachwelt erhaltenen Baudenkmäler in den drei Regionen sind im zweisprachigen Kulturportal www.bbkult.net des CeBB mit ihrer wechselvollen Geschichte und den Sanierungsmaßnahmen beschrieben. 29 der Kirchen, Kapellen, Klöster, Friedhöfe, Denkmäler und anderen Bauwerke befi nden sich in der Region Karlsbad, 17 in der Region Pilsen und 14 in Südböhmen. Die Sommerausstellung präsentiert in Abstimmung mit dem DTZF eine repräsentative Auswahl: 17 Kulturdenkmäler aus der Region Karlsbad, 9 aus der Region Pilsen und 12 aus der Region Südböhmen.

Der DTZF fördert die Renovierung von sakralen Baudenkmälern (Kirchen, Kapellen, Synagogen) und die Erneuerung von Kreuzwegen, Friedhöfen und Mahnmalen, vergibt jedoch keine Mittel mehr zum Bau und zum Erhalt von Begegnungs-, Bildungs- und Ausbildungszentren. Ziel des DTZF ist der Erhalt des gemeinsamen kulturellen Erbes.

Mit seiner Sommerausstellung würdigt das CeBB auch die 15-jährige Tätigkeit des DTZF. Zu hoffen ist, dass viele Gäste durch die Ausstellung auf die Baudenkmäler aufmerksam werden, sie besuchen und von der segensreichen Arbeit des DTZF und der engagierten BürgerInnen erfahren, die mit ihrem Einsatz zur Rettung beigetragen haben.


Öffnungszeiten
werktags von 09.00 - 16.00 Uhr
samstags von 10.00 - 11.30 Uhr
sonntags von 14.00 - 17.00 Uhr

An Feiertagen ist das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) nicht geöffnet.

CeBB

Mittwoch 19. Jun 2013 - Sonntag 06. Okt 2013

Letní výstava "Obnovené památky"

Letní výstava 2013 Centra Bavaria Bohemia (CeBB) představuje kostely, kláštery, kaple a jiné památky v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji, které byly zrekonstruovány díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB), a tím zachráněny před zchátráním. Výstava je součástí ČNFB podpořeného projektu "Kultur ohne Grenzen | Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko".

Šedesát z památek, na jejichž obnovu ČNFB přispěl, je se stručným popisem jejich osudu zveřejněno na dvojjazyčném kulturním portálu www.bbkult.net Centra Bavaria Bohemia. 29 kostelů, kaplí, klášterů, hřbitovů, památníků a jiných staveb se nachází v Karlovarském, 17 v Plzeňském a 14 v Jihočeském kraji. Letní výstava prezentuje po domluvě s ČNFB pouze reprezentativní výběr: 17 památek z Karlovarského, 9 z Plzeňského a 12 z Jihočeského kraje.

ČNFB podporuje renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) a obnovu krížových cest, hřbitovů a pomníků, nepodporuje však výstavbu a údržbu setkávacích, vzdělávacích a školících středisek. Cílem ČNFB je zachování společného kulturního dědictví.

Prezentovaná letní výstava v CeBBu má být zároveň oceněním patnáctileté činnosti ČNFB. Našim přáním je upozornit návštěvníky výstavy na obnovené památky, motivovat je k jejich návštevě a informovat o záslužné práci ČNFB aktivních občanů, kteří svou činností přispěli k jejich záchraně.


Otevírací doba
Pracovní dny 09.00 - 16.00 hodin 
Sobota 10.00 - 11.30 hodin 
Neděle 14.00 - 17.00 hodin

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) není otevřeno o svátcích.
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei, Spenden erbeten.
 • Vstupné v Kč:   Vstup zdarma, dobrovolné příspěvky vítány.
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB