Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 27. Oktober 2019   14.00 h - 15.30 h

Sonderführung durch das Schaudepot im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen

Um 14 Uhr ist im neu erbauten Zentraldepot wieder die Möglichkeit einer kostenlosen Führung durch das Schaudepot gegeben. Das Dopot wurde am 11. August 2012 feierlich eingeweiht.

Die Sammlungs- und Ausstellungsleiterin, Johanna Ullmann-Süß M.A., wird die Besucher durch das Schaudepot führen. Während der Museumsöffnungszeiten können sich die Besucher im Informationsbereich über das Depot und an den Computer-Terminals über bereits 3500 eingestellte Objekte informieren. 

Im Schaudepot ist auf einer Fläche von 183 qm, eine Auswahl an kulturgeschichtlichen Objekten der Zeitstellung von ca.1850 bis 1950 zu sehen. Von Schränken, über Musikinstrumente bis hin zu Kinderspielsachen, sind Objekte aus der Sammlung ausgestellt.  

výstava

Sonntag 27. Oktober 2019   14.00 h - 15.30 h

Zvláštní prohlídka centrálního depozitáře Hornofalckého muzea Neusath-Perschen

Ve 14 hodin je v nově postaveném centrálním depozitáři možnost zúčastnit se bezplatné prohlídky výstavních prostorů. Depozitář zahájil slavnostně provoz 11. srpna 2012.

Vedoucí sbírek a výstav Johanna Ullmann-Süß M.A. provede návštěvníky výstavním prostorem. Během otvíracích hodin muzea se návštěvníci sami mohou v informační síni depozitáře pomocí počítačových terminálů informovat o 3.500 uložených objektech. 

V depozitáři je na ploše 183 m2 k vidění výběr kulturně historických předmětů z období ca. od 1850 do 1950. Od skříní, hudebních nástrojů až po dětské hračky je zde vystavený soubor exponátů, které pocházejí ze sbírky. 
  • Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
  • Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen 
  •  
  • Neusath 200 
  • 92507 Nabburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,065 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,18 MB