Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Dienstag 30. Okt 2012 - Sonntag 25. Nov 2012

Ausstellung: Die Fraisch - eine wechselvolle Region - und 150 Jahre bayerisch-böhmische Grenze 1862-2012

Am 24. Juni 1862 wurde zwischen Franz Joseph I., Kaiser von Österreich und König von Böhmen, und Maximilian II. Joseph, König von Bayern, der "Wiener Staatsvertrag" geschlossen. Diese Grenze hat zwischen der Bundesrepublik Deutschland und er Tschechischen Republik auch noch heute Bestand. Eine Region war von dieser Festlegung besonders betroffen: Die Fraisch.

Das Bayerische Grenzmuseum Schirnding präsentiert anlässlich des 150. Jahrestag des Abschlusses des "Wiener Vertrags" am 24. Juni 1862 im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Ausstellung "Die Fraisch – eine wechselvolle Region – 150 Jahre bayerisch-böhmische Grenze 1862–2012".
 
Die bayerisch-böhmische Grenze war im 19. Jahrhundert in dem Gebiet, wo das Egerland, also das Territorium der Stadt Eger, und das Stiftland, also das Klosterland des Stifts Waldsassen, aneinander stießen, mehr überlappend als trennend. Im gesamten Raum, der egerisch-stiftischen "Fraisch", besaßen die Bewohner eine beinahe einheitliche Geschichte, Sprache und Kultur, die im heute bayerischen Teil noch immer gepflegt werden, während sie im tschechischen Teil nur noch in spärlichen Resten vorhanden sind.

Zum 150. Jubiläum der Vertragsunterzeichnung soll die zweisprachige Ausstellung die geschichtliche Entwicklung dieses historisch fast einmaligen Gebietes, die Gemeinsamkeiten und die Zusammengehörigkeit der Region aufzeigen.

CeBB

Dienstag 30. Okt 2012 - Sonntag 25. Nov 2012

Výstava: Frais - proměnlivý region - a 150 let bavorsko-české hranice 1862-2012

Dne 24. června 1862 byla mezi Františkem Josefem I., císařem rakouským a králem českým, a Maxmiliánem II. Josefem, králem bavorským, uzavřena "Vídeňská státní smlouva". V ní byla jednoznačně určena společná hranice mezi Bavorskem a Čechami. Tato hranice zůstala zachována dodnes. Jedna oblast byla tímto určením mimořádně postižena: Frais.

Bavorské pohraniční muzeum Schirnding u příležitosti 150. výročí uzavření "Vídeňské smlouvy" dne 24. června 1862 uvádí v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) výstavu  "Frais - proměnlivý region - 150 let česko-bavorské hranice 1862-2012".

Česko-bavorská hranice byla v 19. století oblastí, kde se střetávalo Chebsko, region v okolí města Chebu, a Stiftland, tedy území spadající pod správu kláštera ve Waldsassenu. Ve společném prostoru chebsko-stiftského Fraise sdíleli místní téměř stejnou historii, jazyk a kulturu, která je na bavorské straně i nadále opečovávána, zatímco na české straně jsou zachované jen nepatrné zbytky.

K 150. výročí podepsání této smlouvy bude k vidění dvojjazyčná výstava věnovaná dějinnému vývoji této historicky téměř jedinečné oblasti, která upozorní  na její pospolitost a sounáležitost.
  • Gebäude des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
  • Budova Centra Bavaria Bohemia (CeBB) 
  •  
  • Freyung 1 
  • 92539 Schönsee 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei, Spenden erbeten.
  • Vstupné v Kč:   Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány.

Fotogalerie • Fotogalerie

Ausstellung 150 Jahre bayerisch-böhmische Grenze 1862-2012 | Výstava ke 150. výročí česko-bavorské hranice 1862-2012
Ausstellung 150 Jahre bayerisch-böhmische Grenze 1862-2012 | Výstava ke 150. výročí česko-bavorské hranice 1862-2012
Ausstellung 150 Jahre bayerisch-böhmische Grenze 1862-2012 | Výstava ke 150. výročí česko-bavorské hranice 1862-2012
Das historische Egerland | Historická země Chebsko
Grenzmuseum Schirnding | Pohraniční muzeum ve Schirndingu
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,18 MB