Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Dienstag 13. März 2012   13.00 h - 18.00 h

Forum "Wissenschaft ohne Grenzen 2012 - grenzüberschreitende Studien im Fokus"

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Schönsee gibt im Forum "Wissenschaft ohne Grenzen - grenzüberschreitende Studien im Fokus" Studierenden und Absolventen, die sich in ihren Abschlussarbeiten mit grenzüberschreitenden Themen befassen, die Gelegenheit, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit vorzustellen.

Das Forum findet in Kooperation mit Universitäten und Hochschulen in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen statt. Es wird 2012 aus den Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.

Ziel des Forums ist es, einmal im Jahr interdisziplinär und öffentlich über Abschlussarbeiten mit grenzüberschreitendem Hintergrund zu informieren. Damit erhält die Öffentlichkeit einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten / Forschungen auf grenzüberschreitendem Gebiet, außerdem werden StudentenInnen angeregt, grenzüberschreitende Themen für Abschlussarbeiten zu wählen.

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) lädt Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen an Hochschulen und Universitäten, Medien, Leiter von Kultureinrichtungen und wissenschaftlich Interessierte ein, Gast des Forums "Wissenschaft ohne Grenzen - grenzüberschreitende Studien im Fokus" zu sein und sich über aktuelle grenzüberschreitende Forschungen / Themen zu informieren.

PROGRAMM

13.00 Uhr: Registrierung der Referenten / kleiner Mittagsimbiss
13.30 Uhr: Eröffnungsworte von Hans Eibauer, Leiter des CeBB

13.45 Uhr:
Roswitha Ruidisch (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)
Dissertationsprojekt: "Europäische Regionalpolitik unter der Lupe: Territoriale Kohäsion in Grenzräumen"

14.15 Uhr: Petra Kyselová (Karls-Universität Prag und Universität Regensburg)
Zulassungsarbeit zur Staatsprüfung Deutsch-Tschechische Studien: "Die heutigen Deutschen im Spiegelbild tschechoslowakischer und tschechischer Filme nach 1989"

14.45 Uhr:
Jan Vávra (Karls-Universität Prag)
Dissertation: "Der CO2-Ausstoß von Haushalten und Meinungen zum Klimawandel: ein deutsch-tschechischer Vergleich"

15.15 Uhr: Karolína Felberová (Universität Pardubice)
Bachelorarbeit: "Drei bayerische Autoren unterwegs. Ein literarischer Ausflug"

15.45 Uhr: Pause, Kaffee und Kuchen

16.15 Uhr: Projektvorstellung: Fachkräfteinitiative "Wir sind Europa!" - Talente, Perspektiven, Zukunft in der Region Pilsen-Oberpfalz  

16.30 Uhr:
Mgr. Petr Valach, Ph.D., Mgr. Daniela Benešová, Ph.D., Mgr. Václav Salcman (Westböhmische Universität Pilsen)
Universitätsprojekt im Rahmen der Sächsisch-Tschechischen Hochschulinitiative (STHI): "Vergleich der motorischen Fähigkeiten von Kindern in den Regionen Chemnitz und Pilsen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit"

17.00 Uhr:
Dipl.-Übers. (FH) Julia Märtin (Hochschule Zittau/Görlitz)
Diplomarbeit: "Die Teile einer Armbanduhr – ein tschechisch-deutsches Glossar"

17.30 Uhr: PhDr. Jiří Nenutil, Mgr. Michal Rak, Mgr. Svatoslava Marková (Westböhmische Universität Pilsen)
Universitätsprojekt: "Unvergessene Tote - Gedenkstätten und Denkmäler als Beleg für kulturelle Ausdrucksformen der Gesellschaft"

Im Anschluss: kleiner Imbiss, Möglichkeit zum Austausch

Das Forum wird simultan gedolmetscht.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir interessierte Gäste möglichst um Anmeldung bis 12.03.12:
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Maika Victor, Tel.: 09674-924877, Mail: maika.victor@cebb.de.


Busshuttle zum Forum "Wissenschaft ohne Grenzen"

 • Pilsen - Schönsee
Kulturbus der Firma DaTa Expres
Abfahrt: 12 Uhr in Pilsen beim Kulturhaus Peklo. 
Preis: 80 CZK / 3 EURO für Hin- und Rückfahrt
Anmeldung / Ticketreservierung unter der Telefonnummer +420 737 281 777 oder per Mail: doprava@dataexpres.cz

Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ca. 18 Uhr, dann Rückfahrt nach Pilsen.

CeBB

Dienstag 13. März 2012   13.00 h - 18.00 h

Fórum "Věda bez hranic 2012 - zaostřeno na přeshraniční studie“

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (CeBB) nabízí příležitost studentům a absolventům, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují česko-německým přeshraničním tématům, představit své práce veřejnosti prostřednictvím fóra "Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční studie".
 
Fórum se koná ve spolupráci s univerzitami a vysokými školami v českých a bavorských sousedních regionech. V roce 2012 bude financováno z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

Cílem fóra je jednou ročně interdisciplinárně a veřejně informovat o závěrečných pracích s přeshraniční tematikou. Kromě toho může fórum poskytnout inspiraci těm studentům, kteří téma své závěrečné práce teprve hledají.
 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zve studenty, vědecké pracovníky na vysokých školách a univerzitách, média, vedoucí kulturních institucí a zájemce o vědu, aby se stali hosty fóra "Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční studie" a informovali se o aktuálních tématech / výzkumech přesahujících hranice země.

PROGRAM

13.00 h: Registrace referentů / občerstvení
13.30 h: Zahájení fóra – Hans Eibauer, ředitel CeBB

13.45 h: Roswitha Ruidisch (Univerzita Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)
Disertační projekt: „Evropská regionální politika pod lupou: Teritoriální soudržnost v pohraničí“

14.15 h: Petra Kyselová (Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Řezno)
Závěrečná práce: „Obraz současných Němců v zrcadle československé a české kinematografie po roce 1989“

14.45 h:
Jan Vávra (Univerzita Karlova v Praze)
Disertace: "Uhlíková stopa domácností a názory na změnu klimatu: Česko-německé srovnání"

15.15 h: Karolína Felberová (Univerzita Pardubice)
Bakalářská práce: "Tři bavorští spisovatelé na cestách. Literární výlet na Zlaté cestě"

15.45 h:
Přestávka – občerstvení

16.15 h: Představení projektu: "My jsme Evropa!" - Talenty, perspektivy, budoucnost v regionu Plzeňský kraj-Horní Falc  

16.30 h: Mgr. Petr Valach, Ph.D., Mgr. Daniela Benešová, Ph.D., Mgr. Václav Salcman (Západočeská univerzita v Plzni)
Univerzitní projekt v rámci Česko-Saské vysokoškolské iniciativy (ČSVI): "Srovnání úrovně motorických schopností dětí v regionech Chemnitz a Plzeň v rámci přeshraniční spolupráce"

17.00 h:
Dipl.-Übers. (FH) Julia Märtin (Vysoká škola Zittau/Görlitz)
Diplomová práce: "Součásti náramkových hodinek – česko-německý glosář"

17.30 h: PhDr.Jiří Nenutil, Mgr. Michal Rak, Mgr. Svatoslava Marková (Západočeská univerzita v Plzni)
Univerzitní projekt: "Nezapomenutí mrtví - Místa piety a paměti jako doklad kultury společnosti"   Následně: občerstvení, prostor k diskuzi a výměně kontaktů

Akce bude simultánně tlumočena.

Z organizačních důvodů Vás prosíme o nezávazné nahlášení Vaší účasti e-mailem nebo faxem do 12.03.12: Fax: +49(0)9674-91 30 67; e-mail: evs@cebb.de.


Autobusová doprava na fórum "Věda bez hranic"

 • Plzeň - Schönsee
Autobus společnosti DaTa Expres
Odjezd z Plzně: 12 hod. od KD Peklo Cena zpáteční místenky: 80 CZK / 3 EURO
Přihláška/Rezervace jízdenky na tel. čísle +420 737 281 777 nebo e-mailem: doprava@dataexpres.cz


Předpokládaný  konec akce v 18 hod., poté odjezd do Plzně.
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei, Spenden erbeten.
 • Vstupné v Kč:   Vstup volný, dobrovolný příspěvek vítán.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,81 MB / 4,18 MB