Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Donnerstag 14. Oktober 2010 19.00 h

Literarische Begegnungen - Lesung mit Marianne Ach und Jaroslav Marek-Vejvoda

In der Reihe "Literarische Begegnungen" treffen die jetzt in München lebende Oberpfälzer Schriftstellerin Marianne Ach und Jaroslav Marek-Vejvoda, Schriftsteller aus Prag, im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) aufeinander. "Grenzen erleben – Grenzen überschreiten" ist das Thema der gemeinsam gestalteten Lesung in deutscher Sprache.

Marianne Ach wurde 1942 in Eslarn, unweit von Schönsee, geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Theologie war sie bis 2004 als Realschullehrerin in München tätig. Ihre Romane "Goldmarie Pechmarie", "Der Blechsoldat" und "Winterherzen" behandeln nicht nur die damals noch sichtbare Grenze zwischen ihrem Heimatort und Tschechien. Marianne Ach befasst sich in ihren Büchern auch damit, dass die Romanfiguren ihre eigene Begrenztheit erfahren müssen und immer wieder versuchen, diese aufzubrechen oder damit zu leben.
Weitere Informationen zur Person: www.marianne-ach.de

Jaroslav Marek-Vejvoda wurde 1940 in Prag geboren und promovierte als Jurist an der dortigen Karlsuniversität. Nach dem Ende des Prager Frühlings emigrierte er in die Schweiz. Er studierte, lebte und arbeitete dort u.a. als Lektor. Erst 1997 kehrte er wieder nach Prag zurück. Essays und Fachbeiträge publizierte er auch in deutscher Sprache, seine belletristischen Werke, Romane und Erzählungen, schrieb er jedoch auf Tschechisch. 1982 erschien eine Auswahl seiner Erzählungen unter dem Titel "Der Wohltätigkeitsbasar" auf Deutsch. Der Roman "Der Reiter in der Nacht" (2003) beschäftigt sich mit der schwierigen Vergangenheitsbewältigung von Deutschen und Tschechen nach Ende des 2. Weltkriegs. Diese "Grenzen" sind auch Thema des neuen Romans, an dem Marek-Vejvoda zurzeit arbeitet. Der Schriftsteller erhielt 1975 den Egon-Hostovsky-Preis für das Exilbuch des Jahres und 1983 als erster Ausländer die Ehrengabe für Literatur der Stadt Zürich.

CeBB

Donnerstag 14. Oktober 2010 19.00 h

Literární setkání - čtení s Marianne Ach a Jaroslavem Markem-Vejvodou

V sérii "Literární setkání" se střetnou hornofalcká spisovatelka Marianne Ach, nyní žijící v Mnichově a Jaroslav Marek-Vejvoda, spisovatel z Prahy, v Centru Bavaria Bohemia (CeBB).
"Hranice zažít - hranice překročit" je téma společně komponovaného čtení v německém jazyce.

Marianne Ach se narodila v roce 1942 v Eslarnu, nedaleko Schönsee. Po studiu germanistiky a teologie působila do roku 2004 jako učitelka na reálné škole. Její romány "Goldmarie Pechmarie" (Zlatá smolařka Marie), "Der Blechsoldat" (Plechový voják) a "Winterherzen" (Zimní srdce) pojednávají nejen o tehdy ještě viditelné hranici mezi jejím rodným městem a Českem. Marianne Ach se zabývá ve svých knihách také tím, že románové postavy musí prožít své vlastní hranice a pokusit se je prolomit, nebo s nimi žít.

Jaroslav Marek-Vejvoda se narodil v roce 1940 v Praze a promoval jako právník na tamější Karlově univerzitě. Po konci Pražského jara emigroval do Švýcarska. Tam studoval, žil a pracoval mj. jako lektor. Teprve v roce 1997 se vrátil opět zpět do Prahy. Eseje a odborné příspěvky publikoval také v německém jazyce, svá beletristická díla, romány a povídky psal ovšem v češtině. V roce 1982 vyšel výběr jeho povídek pod titulem "Dobročinný bazar" v němčině. Román "Noční jezdec" (2003) se zabývá obtížným zvládnutím minulosti Němců a Čechů po skončení 2. světové války. Tyto "hranice" jsou také tématem nového románu, na němž Marek-Vejvoda momentálně pracuje. Spisovatel obdržel v roce 1975 Cenu Egona Hostovského za exilovou knihu roku a v roce 1983 jako první cizinec čestný dar za literaturu města Zürich.
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
 • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei, Spenden erbeten
 • Vstupné v Kč:   Vstup volný, dobrovolný příspěvek vítán

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Marianne Ach | Marianne Ach
Jaroslav Marek-Vejvoda (Foto: Privat, Quelle: Poetenfest Erlangen) | Jaroslav Marek-Vejvoda
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,17 MB