Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Bühne

Sonntag 15. September 2019   14.00 h - 16.00 h

Szenische Führung mit dem "Venezianischen Kaufmann" im Oberpfälzer Freilandmuseum

Der Venezianische Kaufmann befindet sich auch dieses Jahr wieder auf seiner Reise nach Prag. Man kann ihm auf seiner Reise um 14.00 Uhr im Freilandmuseum Neusath-Perschen begegnen Niccolo di Venezia trifft auf seiner Reise eine Reihe von interessanten Leuten, einen Zisterziensermönch, einen Köhler, der nicht versteht, wozu man eine Uhr braucht, und viele andere Leute, mit denen er sich über die Verhältnisse auf dem Lande im Oberpfälzer Freilandmuseum unterhält. Im Museum treten jeweils vier Schauspieler auf und versetzen die Besucher in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Auf interessante und amüsante Art wird hier Geschichte lebendig. Die Führungen kosten jeweils für Erwachsene 10.00 Euro, für Schüler, Jugendliche und Studenten 8.00 Euro. Kinder bis 12 Jahre sind frei. Anmeldungen werden gerne entgegen genommen vom Oberpfälzer Freilandmuseum, Tel. +49(0)9433-2442-0. Der Museumseintritt ist im Preis für die szenische Führung selbstverständlich enthalten.

scéna

Sonntag 15. September 2019   14.00 h - 16.00 h

Scénická prohlídka "Kupec benátský" v Hornofalckém muzeu Neusath

Kupec benátský je také v tomto roce opět na cestě do Prahy. Je možno jej potkat vždy ve 14 hodin v Hornofalckém muzeu Neusath-Perschen. Niccolo di Venezia potkává na své cestě řadu zajímavých lidí, cisterciáckého mnicha, uhlíře, který nechápe, k čemu člověk potřebuje hodiny, a mnoho dalších osob, s nimiž se baví o poměrech na venkově v hornofalckém muzeu. Ve skanzenu vystupují vždy čtyři herci, kteří zavedou návštěvníky do první poloviny 16. století. Zajímavým a zábavným způsobem se zde oživuje historie. Prohlídky stojí pro dospělé 10.00 EUR, pro žáky, mládež a studenty 8.00 EUR. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Přihlášky se přijímají na tel.č.: +49(0)9433-2442-0. Vstup do skanzenu je samozřejmě zahrnut v ceně scénické prohlídky.
  • Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
  • Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen 
  •  
  • Neusath 200 
  • 92507 Nabburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   Siehe Beschreibung
  • Vstupné v Kč:   Viz. popis

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB