Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Tschechisch lernen – Mission impossible?

Das behaupten viele in Prag lebende Amerikaner, die ihre Versuche, Tschechisch zu lernen, resigniert aufgegeben haben. Man sollte ihnen nicht glauben. "Tschechisch gilt zwar als eine der schwersten Sprachen in Europa", heißt es im Lehrwerk Einstieg Tschechisch, "ist aber durchaus lernbar." Der Nürnberger Schriftsteller Elmar Tannert schreibt in diesem Blog über seine Versuche, sich mit Asterix, Langenscheidt und Chansons von Hana Hegerová einen autodidaktischen Weg in die tschechische Sprache zu bahnen – und über seine Entdeckungen am Wegesrand ...

Naučit se česky - Mission impossible?

To tvrdí mnozí Američané, žijící v Praze, kteří rezignovaně vzdali své pokusy, naučit se česky. Nemělo by se jim věřit. "Čeština sice platí jako jeden z nejtěžších jazyků v Evropě", říká se v učebnici Einstieg Tschechisch (Úvod do češtiny), "nechá se ale docela dobře naučit". Norimberský spisovatel Elmar Tannert píše v tomto blogu o svých pokusech, prorazit si cestu k češtině autodidaktickým způsobem přes Asterixe, učebnici vydavatelství Langenscheidt a šansony Hany Hegerové - a o svých objevech na okraji této cesty ...

Einträge • Příspěvky

Fandieren im Böhmerwald

In der heutigen Lektion geht es um das Verb „fandit“. An ihm zeigt sich, dass Deutsch und Tschechisch mitunter völlig unterschiedliche Wege gehen, selbst dann, wenn sie, wie in diesem Fall, aus derselben Quelle schöpfen, nämlich dem englischen „fan“, der im Tschechischen übrigens ein fanoušek ist. „Fandit“ lässt sich auf Deutsch eigentlich nur formulieren als „ein Fan von etwas oder jemandem sein“; auf die Idee, das Verb „fandieren“ zu erfinden, ist bei uns niemand gekommen. Überraschenderweise verbindet sich „fandit“ mit dem Dativ. „Fandíme divadlu!“ las ich auf Plakaten in Pilsen, „wir sind Theaterfans!“, also wörtlich übersetzt: „Wir fandieren dem Theater!“

Die weiteren Verwendungsmöglichkeiten von „fandit“ lernte ich erst neulich im Böhmerwald kennen. Meine Freundin und ich hatten in Hartmanice das Museum in der Synagoge besucht und danach beschlossen, ein Viertelstündchen auf der Terrasse des benachbarten Restaurants zu verweilen.

Wir fanden einen Tisch neben zwei Herren unseres Alters, die beide in Armeehosen und tarnfarbene T-Shirts gekleidet waren; einer der beiden hatte einen Schäferhund bei sich. Als wir Platz nahmen, knurrte der Hund.
„Sei ruhig!“ befahl sein Herrchen und gab ihm einen Fußtritt. „Das sind anständige Leute!“
„Kann man nie wissen“, versuchte ich zu scherzen. „Auch wenn wir wie anständige Deutsche aussehen.“

Der zweite Herr, dem, ebenso wie seinem Freund, bereits mehrere Biere ins Gesicht geschrieben standen, starrte uns an.
„Woher kommen Sie?“
„Aus Bayern.“
„Ah! Fußball! Bayern München!“
„Wir sind aus Nürnberg.“
„Nürnberg! Zweite Liga!“

Der Kellner kam. Wir bestellten Cappuccino. Der Kellner ging. Der Herr vom Nebentisch zählte Namen auf. „Hloušek, Čelůstka, Petrák!“ Offenbar tschechische Spieler beim 1. FC Nürnberg. „Entschuldigung“, sagte ich, „mit uns können Sie nicht über Fußball reden. Wir sind keine Fußballfans.“
„Sie sind keine Fußballfans?“
„Wir sind keine Fußballfans.“
„Nicht einmal vom FC Bayern München?“
„Nein.“
„Also sind Sie überhaupt keine Sportfans?“

Zur Erinnerung für die deutschen Leser: Bei dieser Konversationsübung spielte sich alles mit dem Verb „fandit“ ab. Der Herr am Nebentisch sagte also wörtlich: „Also fandieren Sie dem Sport überhaupt nicht?“
„Nein.“
Unterdessen kam der Cappuccino.
„Dann sind Sie wohl eher Fans von … Literatur? Franz Kafka? Goethe?“
„Ja.“
„Oder Musik?“
„Auch.“

Eine Weile schwieg er. Dann sagte er ein wenig unvermittelt: „Hamburg. Große Stadt. Bach. Beethoven.“

Ich überlegte kurz, ob ich darauf so etwas erwidern sollte wie: „Brno. Schöne Stadt. Dvořák. Smetana“, fragte aber stattdessen: „Woher kommen Sie eigentlich? Sind Sie von hier?“

Er gab sich als Prager zu erkennen und fügte hinzu: „Ich – Prag – Familie – 1600!“ Auf Tschechisch, wohlgemerkt. Es sollte möglicherweise bedeuten, dass seine Familie etwa im Jahr 1600 in Prag Wurzeln geschlagen hatte. Beinahe hätte ich ihn gefragt, ob es ihm in den vergangenen 400 Jahren nicht gelungen sei, richtig Tschechisch zu lernen. Aber nur beinahe, denn er kam mir mit einer Frage zuvor.

„Sie sind also keine Fans von Bayern München?“, versuchte er es noch einmal.
„Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass wir keine Fußballfans sind.“
„Aber von Bach? Oder Kafka?“

Ich beschloss, das Gespräch als Übung zum Verb „fandit“ zu betrachten, unter besonderer Berücksichtigung der Deklination von Eigennamen.
„Wir sind auch Fans von Bohumil Hrabal, Karel Čapek und Jaroslav Hašek“, sagte ich höflich, was natürlich wortwörtlich lautete: „Wir fandieren auch dem Bohumil Hrabal, dem Karel Čapek und dem Jaroslav Hašek.“

Das Publikum auf der Terrasse lauschte mittlerweile ergriffen unserer Konversation, und der Hundebesitzer beschwor seinen Freund zum wiederholten Male, endlich Ruhe zu geben.

Der Cappuccino war ausgetrunken. Wir zahlten. Ich hatte, fand ich, einiges gelernt – nicht nur, wie man „fandit“ korrekt verwendet. Sondern auch, dass es manchen Tschechen offenbar schwerfällt, mit tschechisch sprechenden Ausländern sinnvolle Gespräche zu führen. Oder, etwas uncharmanter, aber unter Zuhilfenahme meiner neu erworbenen Kenntnisse gesagt: ich fandiere keinen Pragern, die betrunken im Böhmerwald die Zeit totschlagen und mit zufällig hereingeschneiten Deutschen das Äquivalent dessen sprechen, was bei uns in den Siebzigerjahren „Gastarbeiterdeutsch“ hieß.

Fandění na Šumavě

V dnešní lekci jde o sloveso „fandit“. U něj se ukazuje, že němčina a čeština jdou někdy zcela odlišnými cestami, dokonce i tehdy, když, jako v tomto případě, čerpají ze stejného zdroje a sice z anglického „fan“, což je ostatně v češtině fanoušek. „Fandit“ se dá v němčině vlastně formulovat jen jako „být fandou něčeho nebo někoho”; na nápad, vynalézt sloveso „fandieren“ u nás nikdo nepřišel. Sloveso fandit se překvapivě pojí s dativem. „Fandíme divadlu!“ četl jsem na plakátech v Plzni, „wir sind Theaterfans!“, tedy doslovně přeloženo: „Wir fandieren dem Theater!“

Další možnosti použití slovesa „fandit“ jsem poznal teprve nedávno na Šumavě. Moje přítelkyně a já jsme v Hartmanicích navštívili muzeum v synagoze a poté jsme se rozhodli, pobýt čtvrthodinku na terase sousedící restaurace.

Našli jsme stůl vedle dvou pánů v našem věku, kteří byli oba oděni do armádních kalhot a maskovaných triček; jeden z nich měl u sebe vlčáka. Když jsme zaujali místo, pes zavrčel.
„Ticho!“ poručil jeho páníček a dal mu kopanec. „To jsou slušní lidé!“
„To se nikdy neví“, pokoušel jsem se žertovat. „I když vypadáme jako slušní Němci.“

Druhý pán, kterému se, stejně jako jeho příteli, zapsalo do tváře vícero piv, na nás civěl.
„Odkud jste?“
„Z Bavorska.“
„Á! Fotbal! Bayern Mnichov!“
„My jsme z Norimberka.“
„Norimberk! Druhá liga!“

Přišel číšník. Objednali jsme cappuccino. Číšník odešel. Ten pán od vedlejšího stolu vypočítával jména. „Hloušek, Čelůstka, Petrák!“ Zřejmě čeští hráči u 1. FC Norimberk.
„Promiňte“, řekl jsem, „s námi nemůžete mluvit o fotbale. My nejsme fotbaloví fanoušci.“
„Vy nejste fotbaloví fanoušci?“
„My nejsme fotbaloví fanoušci.“
„Ani FC Bayernu Mnichov?“
„Ne.“
„Takže nejste vůbec fanoušci sportu?“

Připomínka pro německé čtenáře: Při tomto konverzačním cvičení se vše odehrávalo se slovesem „fandit“ Ten pán od vedlejšího stolu řekl tedy doslovně: „Takže vůbec nefandíte sportu?“
„Ne.“
Mezitím přišlo cappuccino.
„Pak jste tedy spíše fanoušci … literatury? Franze Kafky? Goetheho?“
„Ano.“

Chvíli mlčel. Pak řekl poněkud náhle: „Hamburk. Velké město. Bach. Beethoven.“
Krátce jsem zvažoval, jestli bych měl na to odvětit něco jako: „Brno. Hezké město. Dvořák. Smetana“, místo toho jsem se ale zeptal: „Odkud jste? Jste zdejší?“

Vydával se za Pražana a k tomu dodal: „Já – Praha – rodina – 1600!“ Zdůrazňuji, že česky. To snad mělo znamenat, že jeho rodina asi v roce 1600 zapustila kořeny v Praze. Málem jsem se ho zeptal, jestli se mu za uplynulých 400 let nepodařilo, naučit se správně česky. Ale jen málem, neboť mě předběhl otázkou.

„Vy tedy nejste fanoušky Bayernu Mnichov?“ zkoušel to ještě jednou.
„Já jsem Vám přece již řekl, že nejsme fanoušky fotbalu.“
„Ale Bacha? Nebo Kafky?“

Rozhodl jsem se, že pojmu ten rozhovor jako cvičení k slovesu „fandit“ se zvláštním ohledem na skloňování vlastních jmen.
„My jsme také fanoušci Bohumila Hrabala, Karla Čapka a Jaroslava Haška“, řekl jsem zdvořile, což samozřejmě znělo doslovně: „My fandíme také Bohumilu Hrabalovi, Karlu Čapkovi a Jaroslavu Haškovi.“

Publikum na terase mezitím pohnutě naslouchalo naší konverzaci, a majitel psa zapřísahal svého přítele opakovaně, aby dal konečně pokoj.

Cappuccino bylo vypito. Zaplatili jsme. Myslím, že jsem se něco naučil – nejen jak se správně používá „fandit“. Nýbrž také, že některým Čechům padne zjevně zatěžko, vést s česky mluvícími cizinci smysluplné rozhovory. Anebo, řečeno méně šarmantně, ale za pomoci mých nově získaných znalostí: nefandím Pražanům, kteří opilí utrácejí čas na Šumavě a s náhodně nachomýtnuvšími se Němci mluví ekvivalentem toho, čemu se u nás v sedmdesátých letech říkalo „němčina gastarbeitrů“.

 |
Rendert Time: 0,213 Sek. | Speicherverbrauch: 3,42 MB / 3,60 MB