Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Tschechisch lernen – Mission impossible?

Das behaupten viele in Prag lebende Amerikaner, die ihre Versuche, Tschechisch zu lernen, resigniert aufgegeben haben. Man sollte ihnen nicht glauben. "Tschechisch gilt zwar als eine der schwersten Sprachen in Europa", heißt es im Lehrwerk Einstieg Tschechisch, "ist aber durchaus lernbar." Der Nürnberger Schriftsteller Elmar Tannert schreibt in diesem Blog über seine Versuche, sich mit Asterix, Langenscheidt und Chansons von Hana Hegerová einen autodidaktischen Weg in die tschechische Sprache zu bahnen – und über seine Entdeckungen am Wegesrand ...

Naučit se česky - Mission impossible?

To tvrdí mnozí Američané, žijící v Praze, kteří rezignovaně vzdali své pokusy, naučit se česky. Nemělo by se jim věřit. "Čeština sice platí jako jeden z nejtěžších jazyků v Evropě", říká se v učebnici Einstieg Tschechisch (Úvod do češtiny), "nechá se ale docela dobře naučit". Norimberský spisovatel Elmar Tannert píše v tomto blogu o svých pokusech, prorazit si cestu k češtině autodidaktickým způsobem přes Asterixe, učebnici vydavatelství Langenscheidt a šansony Hany Hegerové - a o svých objevech na okraji této cesty ...

Einträge • Příspěvky

Lied über Jasmin

Zwischen Hana Hegerovás Musik und mir lag lange Zeit ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit. Eine verflossene Liebe hatte mir vor fast zwanzig Jahren zum endgültigen Abschied eine Cassette mit einem Querschnitt aus Hegerovás Oeuvre in die Hand gedrückt, die ich mir zwei- oder dreimal anhörte und dann in einer Schublade vergrub, obwohl mir die Musik gefiel.

Als ich mich im Tschechischen weit genug fortgeschritten glaubte, holte ich die Cassette wieder hervor, besorgte mir im Internet die Songtexte und fühlte mich eigenartig berührt davon, dass einige der Lieder, wie das von Váňa und seiner unglücklichen Liebe zur Zirkusartistin, ganz merkwürdige Anspielungen auf unsere damalige Beziehung zu enthalten schienen. Aber mir gefiel Hana Hegerovás Stimme, außerdem war ich der Lehrbücher überdrüssig, und so besorgte ich mir eine CD mit einer Auswahl anderer Lieder, um mir einen musikalischen Nebenweg ins Tschechische zu bahnen.

Auf diesem Weg entdeckte ich im „Lied über Jasmin“ eine Formulierung, die bis heute zu meinen Lieblingen zählt. Im ersten Moment empfand ich sie als sehr fremd, im zweiten verstand ich sie und schon im dritten fand ich es schade, dass sie im Deutschen nicht existiert. „Nechci už lásky žádné, chce se mi spát“, endet das wehmütige Lied über das Aufwallen und Verebben der Gefühle, „ich will der Liebe nicht mehr, ich möchte schlafen gehen“, doch in Wahrheit singt Hana Hegerová „es will sich mir schlafen“, und das finde ich wunderschön. Doch was mich als Fremden wie eine kleine poetische Perle anmutete, ist in der tschechischen Wirklichkeit gar keine. Jemand, der Übelkeit verspürt, kann zum Beispiel, bevor er zur Toilette rennt, noch schnell sagen: „Chce se mi zvracet“ – „Es will sich mir übergeben“, und wer keine Lust zu etwas hat, sagt „nechce se mi“ – „es will sich mir nicht“.

Trotzdem – man lernt Sprachen nicht nur, um sich zu verständigen, sondern eben auch, um hin und wieder hübsche Perlen zu finden. Selbst wenn es keine echten sind.


Elmar Tannert

Píseň o jasmínu

Mezi hudbou Hany Hegerové a mnou ležel dlouhou dobu temný stín z minulosti. Jedna dávná láska mi před téměř dvaceti lety při konečném rozchodu vtiskla do ruky kazetu s průřezem z Hegerové tvorby, kterou jsem si dvakrát nebo třikrát poslechl a poté schoval do zásuvky, ačkoliv se mi ta hudba líbila.

Když jsem si myslel, že jsem s češtinou dostatečně pokročil, kazetu jsem opět vyndal, na internetu jsem si vyhledal texty k písním a cítil jsem se zvláštním zůsobem dojat nad tím, že některé písně, jako ta o Váňovi a jeho nešťastné lásce k cirkusové artistce, jakoby obsahovaly zvláštní narážku na náš tehdejší vztah. Ale mně se líbil hlas Hany Hegerové, kromě toho mne učebnice omrzely, a tak jsem si pořídil CD s výběrem jiných písní, abych si přes hudbu prorazil vedlejší cestičku k češtině.

Na této cestě jsem objevil  v "Písni o jasmínu" formulaci, která dodnes patří k mým nejmilejším. V prvním momentu jsem ji vnímal jako velmi cizí, podruhé jsem jí porozuměl a již napotřetí jsem to považoval za škodu, že ji nemáme v němčině.  „Nechci už lásky žádné, chce se mi spát“, tak končí tato lítostivá píseň o vzedmutí a ochabnutí citů, „ich will der Liebe nicht mehr, ich möchte schlafen gehen“, ale ve skutečnosti zpívá Hana Hegerová „es will sich mir schlafen“, a to je nádherné. Ale to, co na mne jako cizince působí jako malá poetická perla, v české realitě vlastně perlou není. Někdo, komu se udělá špatně, může například, předtím, než se rozběhne na toaletu, ještě rychle říci: "Chce se mi zvracet" -  „Es will sich mir übergeben“, a kdo nemá na něco náladu, ten řekne „nechce se mi“ – „es will sich mir nicht“.

Přesto - cizí jazyky se neučíme jen proto, abychom se dorozuměli, nýbrž právě i proto, abychom tu a tam nalezli hezké perly. I když nejsou pravé.


Elmar Tannert
překlad Vladimír Dobrík

 |
Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,56 MB