Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Wir sind Europa - der Wirtschaftsblog

Die IHK Regensburg und die Wirtschaftskammer Pilsen sind Partner im grenzüberschreitenden Projekt "Wir sind Europa". Im Wirtschafts-Blog richten die Partner regelmäßig den Blick auf Themen mit wirtschaftlichem Hintergrund - die Weiterentwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraums Ostbayern und Westböhmen als Ziel vor Augen.

My jsme Evropa - hospodářský blog

Komora průmyslu a obchodu v Řeznu a hospodářská komora v Plzni jsou partnery v přeshraničním projektu "My jsme Evropa."
V tomto blogu zaměřují své pohledy na věci s hospodářskou tematikou - za hlavní cíl si dává pokračování rozvoje společného hospodářského prostoru ve východním Bavorsku a západních Čechách.

Einträge • Příspěvky

Wirtschaft wächst zusammen

Der bayerisch-böhmische Wirtschaftsraum wächst zusammen. Rund 80 Unternehmen aus der Oberpfalz haben aktuell Niederlassungen in Westböhmen, 800 Unternehmen unterhalten aktive Geschäftsbeziehungen zu den tschechischen Nachbarn. Ein Jahr nach Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit pendeln rund 3.000 Tschechen täglich in die Oberpfalz und 1.000 Oberpfälzer nach Tschechien. Immer mehr junge Menschen lernen die Sprache des Nachbarlandes und sammeln dort Erfahrung. Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik vernetzen sich zunehmend.

Die IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim stellte in ihrem EU-Projekt „Wir sind Europa!“ gemeinsam mit der Bezirkswirtschaftskammer des Pilsener Kreises sowie Partnern in Wirtschaft und Politik rund vier Jahre lang wichtige wirtschafts- und standortpolitische Weichen. Einige Meilensteine konnten auf den Weg gebracht werden. Dazu gehörten unter anderen rund 100 Veranstaltungen, von Schüleraustauschprojekten bis hin zu Führungskräfteseminaren, die Unterstützung bei den Gründungen des Clusters Mechatronik in Pilsen sowie der Pilsener Wirtschaftsjunioren, handfeste Politikberatung durch Fachbroschüren, etwa mit einem grenzüberschreitenden Verkehrsleitbild und nicht zuletzt der Übergang des Pilsener Projektbüros in ein ständiges IHK-Büro in Pilsen.

In Zukunft steht „Wir sind Europa - Talente, Perspektiven, Zukunft in der Region Pilsen-Oberpfalz“ als Titel für eine grenzüberschreitende Standortinitiative, um Schul- und Hochschulabsolventen beider Länder die Reize der Region als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum zu zeigen.

Mehr unter www.wir-sind-europa.com

Hospodářství se sbližuje

Česko-Bavorský hospodářský prostor se neustále sbližuje. Kolem 80 firem z Horní Falce má v současné době své pobočky v západních Čechách, dalších 800 firem má aktivní hospodářské vztahy se svými českými sousedy. Rok po zavedení volného pohybu pracovních sil dojíždí denně za prací do Horní Falce kolem 3 000 Čechů, opačným směrem pak 1 000 Němců. Stále více mladých lidí se učí jazyk sousední země, ve které pak sbírají nové zkušenosti. Kultura, společnost, hospodářství a politika se stále více propojují.

Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falcko / Kelheim společně s Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje a partnery z hospodářské sféry a politiky stanovili ve svém EU-projektu "My jsme Evropa!" během čtyřletého období důležité hospodářské a lokálně politické úkoly. Podařilo se iniciovat některé významné milníky. Patřilo k nim mimo jiné zhruba 100 projektů, od studentských výměn po semináře pro management, podpora při zakládání Klastru Mechatronika v Plzni a plzeňských Hospodářských juniorů, konkrétní politické poradenství prostřednictvím odborných příruček (se zaměřením na přeshraniční styk) a v neposlední řadě i přeměna plzeňské projektové kanceláře ve stálou Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory.
 
V budoucnu chce přeshraniční lokální iniciativa s názvem "My jsme Evropa - talenty, perspektivy, budoucnost v regionu Plzeňský kraj-Horní Falcko" ukázat absolventům škol a vysokých škol obou zemí, že region je podnětné místo pro život i pracovní uplatnění.

Více na stránkách www.wir-sind-europa.com

 |
Rendert Time: 0,073 Sek. | Speicherverbrauch: 3,39 MB / 3,55 MB