Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtschreiberin: Mit etwas Wehmut

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

Seltsam: Eines meiner ersten Pilsen-Fotos war das Nové Divadlo, das im Herbst 2014 eröffnete „Neue Theater“, dessen schräge, durchlöcherte Betonfassade bei nicht vielen Einheimischen Anklang findet. Und meine (vorerst) letzten Pilsen-Fotos habe ich heute eben im Neuen Theater gemacht. So schließt sich schon wieder ein Kreis.
Und gerade kurz vor Ende meines unvergesslichen Pilsenaufenthalts habe ich mich einer Tortur unterziehen müssen – richtiger gesagt: mit Vergnügen unterzogen. Es ist immer eine Freude, den Pilsener Top-Fotografen Radovan Kodera zu treffen, über den ich schon zu Beginn meiner Pilsenzeit einen Text eingegeben hatte.

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: S těžkým srdcem

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

Je to zvláštní. Na jedné z prvních fotografií z mého pobytu v Plzni bylo Nové divadlo otevřené na podzim roku 2014, jehož šikmá, děrovaná betonová fasáda si našla zalíbení jen u některých Plzeňanů. A své (prozatím) poslední fotografie v Plzni jsem dnes dělala zase v Novém divadle. Kruh se tak uzavírá.
A právě před koncem svého nezapomenutelného pobytu v Plzni jsem musela podstoupit torturu – lépe řečeno: s radostí podstoupit torturu. Je pro mě pokaždé radost setkat se s plzeňským fotografem č. 1 Radovan Koderou, o kterém jsem tady už psala na začátku svého pobytu.

Celý blog lze přečíst zde.

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Die „durchlöcherte“ Betonfassade des vor einem Jahr eröffneten Neuen Theaters in Pilsen | „Děrovaná“ betonová fasáda Nového divadla v Plzni otevřeného před rokem
Foto-Tortur in Radovan Koderas Atelier | Foto-mučení v ateliéru Radovana Kodery
Rendert Time: 0,106 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB