Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtschreiberin: Weltkultur im Böhmerwald

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

Ich hatte noch die lange Rückfahrt von Den Haag nach Pilsen in den Knochen und die wunderschönen Märchenhäuser im Diplomatenviertel der „Welthauptstadt der Gerichtsbarkeit“ vor Augen, als meine tschechische Freundin Lenka mich zu einem Ausflug einlud: zu einer kleinen Sonntagstour in den Böhmerwald hinunter. Da ich, eine ewig unruhige „Herumziehende“, solchen Einladungen nicht widerstehen kann, fuhren wir nach Kašperské Hory/Bergreichenstein. Und ich hatte nicht gedacht, dass es eine Fahrt in eine andere Welthauptstadt werden würde.
Wien? Prag? Nürnberg? Was sind sie schon im Vergleich zu Kašperské Hory? Hier, in dem 758 Meter hoch gelegenen 1500-Einwohner-Städtchen, kreuzen sich die Fäden der Geschichte.

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: Světová kultura na Šumavě

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

Ještě jsem se ani nestihla zotavit z dlouhé cesty z Den Haagu do Plzně, hlavu měla plnou těch pohádkově krásných domů ve čtvrti diplomatů ve světovém hlavním městě soudních pravomocí, když v tom mě moje česká kamarádka Lenka pozvala na výlet: na malou nedělní cestu dolů na Šumavu. A protože jakožto věčně neklidná nomádka takovým pozváním nedokážu odolat, vydaly jsme se do Kašperských Hor/Bergreichenstein. Nikdy bych si nepomyslela, že to bude cesta do jiného světového hlavního města.
Vídeň? Praha? Norimberk? Co jsou tahle města ve srovnání s Kašperskými Horami? V tomhle městečku, které má 1500 obyvatel a leží ve výšce 758 metrů, se kříží cesty historie.

Celý blog lze přečíst zde.

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Giebel des Rathauses in Kašperské Hory | Štít radnice v Kašperských Horách
Die gotische Kirche der hl. Margarethe in Kašperské Hory: Auch hier hat ein Onkel von mir in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als Kaplan gewirkt. | Gotický kostel svaté Markéty v Kašperských Horách: i tady jeden z mých strýců ve 20. letech minulého století působil jako kaplan.
Rendert Time: 0,093 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB