Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtchreiberin: Neue Spielregeln

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

Eine neue Lizzie Maggie? Wer das war? Elizabeth (wie sie in Wirklichkeit hieß) Maggie, eine Schauspielerin und Schriftstellerin aus dem US-Bundesstaat Maryland, hat im Jahr 1903 das Monopoly-Spiel erfunden – oder richtiger gesagt: eine Vorform dieses über die ganze Welt verbreiteten Spiels, das dann 1935 von einem arbeitslosen Heizungstechniker patentiert wurde.
Was das wieder mit Pilsen zu tun hat? Als Artist in Residence lebt hier zur Zeit Janna, eine 25 Jahre junge deutsche Grafikerin. Janna Ulrich hat als Master-Arbeit in Amsterdam das Gesellschaftsspiel „Niemandsland” erfunden.

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: Nová pravidla hry

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

Nová Lizzie Maggie? A kdo že to vlastně byl? Elizabeth (jak se ve skutečnosti jmenovala) Maggie, herečka a spisovatelka pocházející z amerického státu Maryland, v roce 1903 vymyslela deskovou hru Monopoly – nebo lépe řečeno: předvoj této hry známé po celém světě, kterou si později v roce 1935 nechal patentovat topenář bez práce.
A co to má zase společného s Plzní? Jako „artist in residence“ tu v současné době pobývá Janna, 25-letá německá grafička. Janna Ulrich v rámci své magisterské práce v Amsterdamu vytvořila společenskou hru „Země nikoho“ („Niemandsland“).

Celý blog lze přečíst zde.

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Die deutsche Grafikerin Janna Ullrich, zur Zeit als Artist in Residence in Pilsen | Německá grafička Janna Ulrich, v současné době artist in residence v Plzni
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,56 MB