Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Abschieds-Tournee

Für den Zug zur Kultur ging es am vergangenen Sonntag das letzte Mal auf große Fahrt. Ich muss schon sagen, ein bisschen Wehmut war definitiv mit an Bord und trotzdem war es eine ganz wundervolle Fahrt nach Pilsen. Für die Abschluss-Reise des Kulturabteils soll es schon etwas ganz besonderes sein, dachten sich auch unsere beiden Musiker-Duos, Intimate Bluezz und Äl spuid auf meets Rudi Bayer, die kurzerhand ein Quartett bildeten, sich musikalisch einfach perfekt ergänzten und dem Zug zur Kultur so eine wirklich gebührende letzte Fahrt bescherten. Mit Pauken und Trompeten – oder in unserem Fall vielmehr mit Kontrabass, Gitarren und einer Trompete – ging das Kulturabteil so begleitet von einer tollen Mischung aus Jazz, Blues, Swing und Balladen zum letzten Mal auf die Schiene. Auch den Fahrgästen und der ausgelassenen Stimmung im Abteil war die Freude, noch einmal mit dabei sein zu können, so richtig anzumerken. Mit Line-Dance-Einlagen und nicht enden wollendem Applaus trugen sie ihren Teil zu einer rundum gelungenen Reise nach Pilsen bei. Dennoch war auch bei den Gästen der ein oder andere Funke Wehmut zu spüren. „Was wird denn jetzt aus unserem Zug?“ fragte ein älterer Herr, den man guten Gewissens als Stammgast im Zug zur Kultur bezeichnen kann und den die Fahrten im Kulturabteil immer wieder aufs neue begeistert hatten. Ja, wie viel wurde in diesem Zug seit Januar getanzt, gesungen und gelacht, und wie viele Fahrgäste hatten einfach eine tolle Zeit auf ihrem Weg nach Pilsen! Ein riesengroßes Dankeschön geht an das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) und vor allem an Magdalena Becher, ohne die dieses Projekt und die vielen wunderbaren Momente im Zug zur Kultur nicht zustande gekommen wären. Auch die vielen tollen Künstler, die die Fahrten in die europäische Kulturhauptstadt seit Januar auf ganz unterschiedliche Weise zu etwas ganz Besonderem gemacht haben, haben einen virtuellen Extra-Applaus verdient. Und nicht zuletzt waren es auch die Reisenden, die als wunderbares Publikum den Zug zur Kultur zu dem gemacht haben was er war: ein Highlight im Kulturhauptstadt-Jahr, das Regensburg und Pilsen einander ein gutes Stück näher gebracht hat. In diesem Sinne: bis bald, Pilsen!

Turné na rozloučenou

Vlak za kulturou se tuto neděli vydal na svou poslední velkou cestu. Musím přiznat, že troška zármutku tu definitivně byla, ale přesto to byla naprosto úžasná cesta do Plzně. Závěrečná cesta kulturního vozu by měla být něčím zcela výjimečným, pomyslela si také naše dvě dua hudebníků - Intimate Bluezz a Äl spuid auf meets Rudi Bayer, která narychlo vytvořila jeden kvartet, hudebně se prostě dokonale doplňovala a Vlaku za kulturou tak dopřála opravdu náležitou poslední cestu. S tympány a trubkami – nebo v našem případě spíše s kontrabasem, kytarami a jednou trubkou – vyrazil kulturní vůz v doprovodu vynikající směsice jazzu, bluesu, swingu a balad na svou poslední cestu. Také na cestujících a uvolněné atmosféře v kulturním voze byla jasně zřetelná radost, že tu s námi ještě jednou mohou být. Díky vložkám line dance a nekončícímu potlesku přispěli velkou měrou k veskrze vydařené cestě do Plzně. Přesto bylo také u cestujících možné tu a tam pocítit špetku lítosti. „Co se teď stane s naším vlakem?“ ptal se jeden starší pán, kterého můžeme s klidným svědomím označit jako štamgasta ve Vlaku za kulturou a který byl z cest v kulturním voze pokaždé vždy znovu a znovu velmi nadšený. Ano, jak mnoho se v tomto vlaku od ledna tančilo, zpívalo a smálo, a kolik cestujících si prostě náramně užívalo svou cestu do Plzně! Obrovské poděkování patří Centru Bavaria Bohemia (CeBB) a zejména Magdaleně Becher, bez které by se tento projekt a mnoho úžasných okamžiků ve Vlaku za kulturou nikdy nepodařilo zrealizovat. Také velké množství vynikajících umělců, kteří od ledna dokázali zcela rozmanitými způsoby udělat z cest do Evropského hlavního města kultury něco zcela mimořádného, si zasloužilo obrovský virtuální potlesk. A v neposlední řadě to byli také cestující, kteří jako báječné publikum udělali z Vlaku za kulturou to, co byl: vrchol programu v roce Evropského hlavního města kultury, který k sobě o velký kousek přiblížil Plzeň a Řezno. V tomto smyslu: brzy na viděnou, Plzeň! 
 |
 |
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB