Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Ohren- und Augenschmaus

Am Samstag startete das letze Wochenende des Zugs zur Kultur auf seiner Fahrt in die europäische Kulturhauptstadt 2015. Die vorletzte Reise im bunten Wagon gestalteten in wunderbar abwechslungsreicher Weise das Trio der Transstar Gruppe und der Clown Toni Toss. Die Fahrgäste wurden von den drei Künstlern der Transstar Gruppe mit ihren Übersetzungen tschechischer Literatur verwöhnt und in besonders authentischer Weise auf ihren Pilsen-Aufenthalt eingestimmt. Im Wechsel wurden Gedichte und am Ende auch ein Prosa-Stück vorgetragen. Allein den Stimmen und dem Rhythmus der Gedichte zu Lauschen war ein wahres Verwöhnprogramm für die Ohren der Zuhörer und im Publikum des Kulturabteils herrschte eine fast andächtige Stille, die lediglich ab und an von den Durchsagen des Zugpersonals ein wenig durchbrochen wurde, bevor sich die Gäste dann wieder ganz dem genießerischen Zuhören widmeten. Auch wer beispielsweise aus sprachlichen Gründen selbst keinen Zugang zu tschechischen Literatur im Original findet, wurde am Samstag in den Bann der vorgetragenen Texte gezogen und sprachliche Barrieren wurden kurzerhand über Zug-Bord geworfen. Der Zug zur Kultur war am Samstag also in seiner Paraderolle unterwegs: als Vermittler zwischen böhmischer und bayerischer Kultur. Nachdem der Clown, Toni Toss, bereits während des Auftritts seiner Künstler-Kollegen den Rest des Zuges auf seine Weise unsicher gemacht hatte, kam der Herr im buntesten Outfit des Jahres auch ins Kulturabteil. Und stellte – nicht nur durch seinen herrlich anzusehenden Kleidungsstil, der  allein schon für Lacher sorgt – sondern auch durch seine Jonglier- und Diabolo-Tricks einen wahren Augenschmaus dar. Auch das begeisterte Publikum wurde alsbald in seine Vorführung miteinbezogen und es gab ein regelrechtes Quizzfragen-Duell zwischen zwei Fahrgästen, bei dem es, wie bei Toni Toss nicht anders zu erwarten, nicht immer ganz ernsthaft zuging.

Pastva pro oči i uši

V sobotu začal poslední víkend Vlaku za kulturou na své cestě do Evropského hlavního města kultury 2015. Předposlední cestu v pestrobarevném vagónu utvářelo úžasně rozmanitým způsobem trio skupiny Transstar Gruppe a klaun Toni Toss. Tři umělci ze skupiny Transstar Gruppe hýčkali cestující svými překlady české literatury a mimořádně autentickým způsobem je připravovali na jejich pobyt v Plzni. Na střídačku přednášeli básně a na závěr také jedno prozaické dílo. Naslouchat samotným hlasům a rytmu básní bylo skutečnou baštou pro uši posluchačů a v publiku kulturního vozu vládlo téměř zbožné ticho, které jen tu a tam krátce přerušilo hlášení personálu vlaku, po kterém se cestující mohli opět plně věnovat požitkářskému naslouchání. I kdo například z jazykových důvodů nemá žádný přístup k české literatuře v originále, byl v sobotu zcela spoután přednášenými texty a jazykové bariéry tak mohl jednoduše hodit přes palubu vlaku. Vlak za kulturou v sobotu tedy vystupoval ve své nejlepší roli: jako zprostředkovatel mezi českou a bavorskou kulturou. Poté, co klaun Toni Toss již během vystoupení svých uměleckých kolegů navštívil zbytek vlaku, dorazil tento pán v pestrobarevném outfitu také do kulturního vozu. A představoval – nejen díky svému překrásně vypadajícímu stylu oblékání, který již sám o sobě budí smích – nýbrž také svým žonglováním a triky s diabolem skutečnou pastvu pro oči. Také nadšené publikum se okamžitě zapojilo do jeho vystoupení a konal se pořádný duel s kvízovými otázkami mezi dvěma cestujícími, který, jak je u Toniho Tosse možné očekávat, neprobíhal vždy právě vážnou formou. 


 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,57 MB