Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Saxophone treffen auf Mittelalter

Genuss pur für die Ohren verschafften unseren Fahrgästen am Sonntag die beiden wunderbaren Künstlergruppen.

Die vier Musiker vom Georgia Saxophon Quartett in den schicken schwarzen Anzügen zeigten die große Bandbreite von Saxophon-Stücken und von Klassik bis Pop-Musik war für jeden Geschmack etwas dabei. Es zeigte sich, wie vielfältig die Instrumente eingesetzt werden können und von jung bis alt wurden alle Fahrgäste in den Bann des wunderbaren Klangs gezogen.

Eine andere Stimmung hielt dann mit Tentaculum im Kulturabteil Einzug. Mit Drehleier, Dudelsack und Trommel versetzten uns die drei authentisch gewandeten Musiker ins tiefste, musikalisch bestens aufgestellte Mittelalter.

Kurz vor der Einfahrt in Pilsen kam es dann noch zu einer Fusion zwischen den beiden Gruppen. Gemeinsam wurde der Stiefeltanz zum Besten gegeben und im Publikum wurde diese Kooperation mit Begeisterung aufgenommen.

Das vorletzte Wochenende im Zug zur Kultur wurde also gebührend abgeschlossen. Auch für den Kulturscout, Ludwig Simek, der schon am Sonntag seine letzte Fahrt im Kulturabteil hatte, war diese sicherlich gelungen. Seit Januar fuhr er jedes Wochenende zweimal nach Pilsen und hat sich mittlerweile eine richtige Fangemeinde im Zug-Umfeld aufgebaut. Vom Herrn vom Bordservice, der „Herrn Ludwig“ stets schon von weitem wild winkend begrüßte, bis hin zu Fahrgästen, die unter anderem ein zweites Mal mitfuhren, um den „netten Mann im weißen T-Shirt“ wieder zu treffen: der Kulturscout erfreut sich allseits größter Beliebtheit und hat dem Zug zur Kultur im vergangenen Jahr ein immer gut gelauntes Gesicht verliehen. 

Wenn Sie das Zugspektakel nun noch oder natürlich noch einmal erleben möchten: bitte alle einsteigen, der Zug zur Kultur begibt sich nächstes Wochenende am Samstag und am Sonntag auf seine letzten beiden Fahrten in die europäische Kulturhauptstadt 2015.

Saxofony se potkávají se středověkou hudbou

Ryzí požitek pro uši obstaraly pro naše cestující v neděli dvě báječné skupiny umělců.

Čtyři hudebníci ze saxofonového kvarteta Georgia Saxophon Quartett v elegantních černých oblecích ukázali obrovský záběr saxofonových písní – od klasiky po popovou hudbu se tu našlo pro každého něco. Ukázalo se, jak rozmanitě lze tyto hudební nástroje využít a všichni mladší i starší cestující byli brzy okouzleni úžasnými melodiemi.

Úplně jiná atmosféra zavládla v kulturním voze s hudební skupinou Tentaculum. S niněrou, dudami a bubny nás tito tři autenticky odění hudebníci přenesli do nejhlubšího, hudebně výborně ztvárněného středověku.

Krátce před příjezdem do Plzně ještě nastalo splynutí těchto dvou hudebních skupiny. Společně umělci předvedli kozáček a u publika se tato spolupráce setkala s velkým nadšením.

Předposlední víkend ve Vlaku za kulturou byl tedy náležitě zakončen. Také pro kulturního průvodce Ludwiga Simka, pro kterého byla nedělní cesta Vlakem za kulturou již poslední, byla tato jistě vydařená. Od ledna jezdil každý víkend dvakrát do Plzně a vytvořil si za tu dobu kolem vlaku již skutečný fanklub. Od pana z obsluhy, který „pana Ludwiga“ vždy již z dálky divoce zdravil a mával na něho, až po cestující, kteří jeli vlakem podruhé mimo jiné také proto, aby se opět setkali s tím „milým mužem v bílém tričku“: kulturní průvodce se u všech těší velké oblibě a propůjčil Vlaku za kulturou v uplynulém roce svou vždy dobře naladěnou tvář. 

Pokud tedy ještě nebo ještě jednou chcete zažít tuto vlakovou podívanou: prosíme všechny nastupovat, Vlak za kulturou vyráží příští víkend v sobotu a neděli na své poslední dvě cesty do Evropského hlavního města kultury 2015.

 | Georgia Saxophon Quartett
 | Tentaculum
Rendert Time: 0,093 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,56 MB