Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Volles Haus

Am Samstag hatten wir im Zug zur Kultur die Feuerwehrkapelle Zeitlarn, Jaromír Konečný und Stefan Straubinger zu Gast. Was für eine abwechslungsreiche Kombination wunderbarer Künstler! 

Das Kulturabteil hat es dabei wieder einmal geschafft, einen neuen Rekord aufzustellen und sich selbst zu übertreffen! Was wir nicht alles schon im Zug erleben durften: unterschiedlichste Künstler, spontane Tanz- und Gesangseinlagen aus dem Publikum, Autogrammjäger und vieles mehr. Aber eine ganze Feuerwehrkapelle, das gab es noch nie. Und jetzt sind Sie an der Reihe: was denken Sie, wie viele Musiker – samt ihrer Instrumente – passen  in unser schmuckes Kulturabteil? Die Antwort ist 18. Ja, wirklich, ich habe zweimal nachgezählt. Damit waren alle Sitzplätze restlos mit den Musikern und ihren Instrumenten, die – wie allseits bekannt ist – bei einer Blaskapelle von nicht unwesentlicher Größe sind, besetzt. Aber wie Sie sich sicher auch vorstellen können ist der Klang von 18 Instrumenten durchaus stark genug, um sämtliche angrenzenden Abteile zu beschallen. Von daher waren sowohl die Musiker, die genug Platz zum Spielen hatten, als auch die Zuhörer, die den Stücken lieber aus einiger Entfernung lauschten, zufrieden und genossen die Fahrt nach Pilsen. 

Nachdem wir unsere Fahrt also mit Blasmusik begonnen hatten, übernahmen Jaromír Konečný und sein musikalischer Begleiter Stefan Straubinger das Künstler-Ruder im Zug. Abwechselnd verwöhnten die beiden die Ohren der Gäste mit Drehleier-Musik und tschechischen Witzen und Kurzgeschichten – ins Deutsche übersetzt. Dank der wunderbaren Vortragsweise von Jaromír Konečný gab es am Samstag für die Gäste viel zu Lachen und auch Stefan Straubinger gelang es mühelos, die Zuhörer dazu zu animieren, zur Musik mitzusingen und mitzutanzen.

Plný sál

V sobotu byli hostem ve Vlaku za kulturou Hasičská kapela Zeitlarn, Jaromír Konečný a Stefan Straubinger. Jaká pestrá kombinace vynikajících umělců! 

Kulturní vůz přitom opět dokázal zdolat další nový rekord a překonat sám sebe! Co všechno už jsme mohli ve vlaku zažít: nejrozličnější umělce, spontánní taneční a pěvecké vložky z řad publika, lovce autogramů a mnoho dalšího. Ale celá hasičská kapela, to tu ještě nebylo. A teď jste na řadě Vy: co myslíte, kolik hudebníků – včetně jejich hudebních nástrojů – se vejde do našeho vydařeného kulturního vozu? Odpověď zní: 18. Ano, skutečně, počítala jsem to dvakrát. Tak byla do jednoho všechna místa obsazena hudebníky a jejich hudebními nástroji, které – jak je všeobecně známo – nejsou u dechové kapely právě zanedbatelné velikosti. Ale, jak si jistě také dovedete přestavit, zvuk 18 hudebních nástrojů je dostatečně silný na to, aby ozvučil veškeré sousední oddíly vlaku. A tak byli spokojeni jak hudebníci, kteří měli dostatek místa na hraní, tak i posluchači, kteří hudbě raději naslouchali z větší vzdálenosti, a společně si vychutnávali cestu do Plzně.  

Poté, co jsme naši cestu vlakem zahájili dechovkou, převzali umělecké kormidlo Jaromír Konečný a jeho hudební doprovod Stefan Straubinger. Střídavě hýčkali uši cestujících hrou na niněru a českými vtipy a krátkými povídkami - přeloženými do němčiny. Díky úžasnému přednesu Jaromíra Konečného bylo v sobotu cestujícím opravdu hodně do smíchu a také Stefanu Straubingerovi se snadno a rychle podařilo zlákat posluchače k tomu, aby se k hudbě připojili zpěvem i tancem. 

 | Feuerwehrkapelle Zeitlarn
 | Stefan Straubinger
 | Jaromír Konečný
Rendert Time: 0,123 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,56 MB