Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Musik im Gepäck!

Das hatten unsere beiden Bands am Sonntag auf der Fahrt in die europäische Kulturhauptstadt 2015. Mit den Jazzy Pixels und ihren Standards und dem Rock von Tobo und Friends war der Zug zur Kultur voll bepackt mit abwechslungsreicher Musik.

Tobo and Friends spielten in den Abteilen und rockten den gesamten angrenzenden Gang mit ihren fabelhaften Interpretationen von Rock-Klassikern. Da konnte man schon einmal den Sänger während seines Auftritts auf dem Zug-Flur auf- und ablaufen und springen sehen, ganz so wie auf einer der ganz großen Bühnen dieser Welt. Von jung bis alt genossen alle Fahrgäste den Auftritt der Band und ließen sich vom hoch motivierten Sänger bereitwillig anstecken, die Refrains der allseits bekannten Songs mitzusummen. 

Am anderen Ende des Zuges war mit den Jazzy Pixels im Anschluss ein weiteres musikalisches Highlight geboten. Entspannte Standards – von Kontrabass, Gitarre und  Trompete gespielt – luden dazu ein, den Blick aus dem Fenster hinaus in die spätsommerliche Landschaft schweifen zu lassen und ganz einfach die gemütliche Reise nach Pilsen zu genießen. Der Grundstein für einen gelungenen Sonntagsausflug bei bestem Wetter war somit gelegt und ich bin sicher: auf dieser Basis wurde es für die Gäste am Ziel ihrer Reise ein wunderschöner Tag in Pilsen, der mit den Künstlern und der von ihnen geschaffenen Atmosphäre im Zug zur Kultur schon bestens begonnen hatte.

Carolin Raab

Hudba v rukávu!

Tu měly obě naše hudební skupiny v neděli na cestě do Evropského hlavního města kultury 2015. Se skupinou Jazzy Pixels a jejich evergreeny a rockem hudební skupiny Tobo and Friends byl Vlak za kulturou až po střechu naplněný rozmanitou hudbou.

Skupina Tobo and Friends hrála v jednotlivých oddílech vlaku a rozhýbala celou přilehlou chodbu svými báječnými interpretacemi rockových klasik. A tak bylo možné vidět zpěváka během svého vystoupení běhat sem a tam a skákat v chodbách vlaku, přesně tak, jako na některé z velkých světových scén. Mladší i starší cestující si vychutnávali vystoupení této hudební skupiny a nechali se vysoce motivovaným zpěvákem ochotně nakazit a broukali si spolu s ním refrény všemi dobře známých písní. 

Na druhém konci vlaku se následně konal další bod hudebního programu se skupinou Jazzy Pixels. Uvolněné evergreeny – hrané na kontrabas, kytaru a trubku – zvaly cestující k tomu, aby upřeli svůj zrak z okna na pozdně letní krajinu a jednoduše si jen tak vychutnávali příjemnou cestu do Plzně. Tak byl položen základní kámen vydařeného nedělního výletu při nádherném počasí, a jsem si jistá, že s tímto základem čekal na cestující v cíli jejich cesty nádherný den strávený v Plzni, který tak krásně začal s umělci a jimi vytvořenou báječnou atmosférou ve Vlaku za kulturou.

Carolin Raab 

 | Jazzy Pixels
 | Tobo and friends
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,59 MB