Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Eine Reise nach Pilsen, das klingt gut!

… Gerade dann, wenn man seine Fahrt dorthin in einem Zug voll Musik antritt. Am Samstag war im Zug zur Kultur musikalisch besonders viel geboten und während sich die Auftritte unserer Künstler sonst ja vor allem im Kulturabteil abspielen, wurde am Samstag der gesamte Zug von Musik erfüllt. 

Das Duo Malevo mit ihrem argentinischen Tango ging von Abteil zu Abteil und verwöhnte die Fahrgäste ganz exklusiv direkt am Sitzplatz mit wunderbaren Klängen. Kultur zum Anfassen eben! Der einzige Mangel, den einige Gäste augenzwinkernd feststellten, war der etwas beengte Platz im Gang, der das Tango-Tanzen, zu dem man von der tollen Musik unweigerlich angesteckt wurde, etwas erschwerte – aber nicht unmöglich machte. Auch außergewöhnliche – vor allem außergewöhnliche alte Instrumente – hatte das Duo zu bieten. Eine 226 Jahre alte Geige und ein aus den 1930er Jahren stammendes Bandoneon verliehen dem Tango einen ganz besonderen Klang. 

Doch nicht nur in den Abteilen spielte am Samstag die Musik. „Take it easy“ sangen und dachten sich die fünf Musiker von Hotel California, wenn es kein Kulturabteil gibt, spielen wir eben im Speisewagen. Und wenige Augenblicke später war aus dem Bord Restaurant mehrstimmiger Gesang zu vernehmen. Im rappelvollen Wagen machte der Herr vom Service vermutlich das Geschäft seines Lebens. Unzählige Gläser gefüllt mit gekühltem Gerstensaft wanderten zu den wundervollen Interpretationen der Eagles-Songs über die Theke. Bier, Musik und ein fantastisches Reiseziel: da ist die gute Laune bei den Fahrgästen vorprogrammiert. Musikalisch haben wir mit Hotel California definitiv am Himmelstor geklopft und mit ihrer Version von „Knocking On Heavens Door“ wurden wir dann auch ins himmlische Pilsen entlassen.

Caroline Raab 

Cesta do Plzně, to zní dobře!

… a to zejména tehdy, když cestu tam podniknete ve vlaku plném hudby. V sobotu bylo ve Vlaku za kulturou možno prožít opravdu mimořádné hudební zážitky, a zatímco se vystoupení našich umělců jinak odehrávají především v kulturním voze, byl v sobotu hudbou prosycen celý vlak.  

Duo Malevo se svým argentinským tangem procházel vagóny a hýčkal cestující nádhernými tóny zcela exkluzivně přímo na jejich místech. Kultura na dosah ruky! Jediným nedostatkem, který s nadsázkou někteří cestující pocítili, byl poněkud stísněný prostor v chodbě, který tanec v rytmu tanga, ke kterému tato nádherná hudba nutně lákala, trochu ztěžoval – nikoliv však znemožňoval. Duo s sebou mělo také zcela mimořádné věci – především neobyčejně staré hudební nástroje. 226 let staré housle a bandoneon pocházející z 30. let minulého století propůjčily tangu zcela mimořádný zvuk. 

Hudba však v sobotu nehrála pouze v jednotlivých oddílech vlaku. „Take it easy“ zpívalo pět hudebníků ze skupiny Hotel California a pomyslelo si, že když není připojen kulturní vůz, pak si tedy zazpíváme třeba v jídelním voze. A o několik okamžiků později byl z palubní restaurace slyšet vícehlasný zpěv. V přeplněném voze nejspíš obsluha udělala svůj životní „kšeft“. Nespočet sklenic s vychlazeným pivem putovalo v rytmu úžasných interpretací písní od skupiny Eagles přes výčepní pult. Pivo, hudba a fantastický cíl cesty: to je pak dobrá nálada cestujících jakoby předurčena. Hudebně jsme se skupinou Hotel California definitivně zaklepali až na nebeskou bránu a s jejich verzí písně „Knocking On Heavens Door“ jsme se také rozloučili a vydali poznávat nebeskou Plzeň. 

Caroline Raab  

 | Duo Malevo
 | Hotel California
Rendert Time: 0,079 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB