Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Märchenstunde im Speisewagen

Auch die sonntägliche Fahrt des Zugs zur Kultur nach Pilsen musste am vergangenen Wochenende ohne unser allseits beliebtes Kulturabteil stattfinden. Wie so oft entpuppte sich dieser vermeintliche Mangel jedoch schnell als eine Art Vorteil: das Kulturprogramm wurde nämlich einfach in den Speisewagen verlegt. 

Nun konnten die Fahrgäste am Sonntag also ganz bequem dem Märchenerzähler Oliver Machander lauschen und wurden gleichzeitig mit Speisen und Getränken am Platz verwöhnt. Ein wenig Luxus kann man sich ja auf der Fahrt in die europäische Kulturhauptstadt 2015 ruhig mal gönnen und so beginnt der Urlaub dann schon im Zug. In den komfortablen roten Clubsesseln des Speisewagens sitzend wurden die Gäste in eine bayerisch-böhmische Märchenwelt entführt und genossen mal gespannt, mal amüsiert die lebhafte Erzählweise, in der Oliver Machander drei Märchen aus der Region zum besten gab. 

Sowohl Oberpfälzer Dialektkunde als auch ein Mini-Tschechisch-Sprachkurs waren in die Märchen eingebaut. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, was eine Hetschn sein soll? Ich jedenfalls nicht. Dank eines Märchens rund um diese geheimnisvolle Hetschn weiß ich nun aber zum Glück Bescheid und kann Ihnen so viel verraten: es handelt sich um ein in Märchen gern und oft vorkommendes, kleines und grünes Tier, welches sich häufig - wie auch in unserem Märchen vom Sonntag - auf wundersame Weise in eine Prinzessin oder einen Prinzen verwandelt. Vermutlich wissen Sie nun, welches Tier gemeint ist, und falls nicht, fragen sie Oliver Machander! Er beantwortet Märchenfragen sicherlich auch außerhalb von Speisewägen, die auf dem Weg nach Pilsen sind. 

Pohádková hodinka v jídelním voze

Také nedělní cesta Vlakem za kulturou do Plzně se musela o tomto víkendu obejít bez našeho všemi oblíbeného kulturního vozu. Jako již tolikrát se však tento zdánlivý nedostatek opět rychle projevil jako určitá výhoda: kulturní program byl totiž jednoduše přeložen do jídelního vozu. 

A tak mohli cestující v neděli zcela pohodlně naslouchat vypravěči pohádek Oliveru Machanderovi a zároveň se nechávat hýčkat pokrmy a nápoji přímo na svém místě. Trochu luxusu si člověk může klidně dopřát již na cestě do Evropského hlavního města kultury 2015 a dovolená tak začíná už ve vlaku. Cestující usazení v komfortních červených klubových křesílkách jídelního vozu byli uneseni do česko-bavorského světa pohádek a vychutnávali si uvolněně i pobaveně velice živé vyprávění, při kterém Oliver Machander představil tři pohádky z regionu. 

Do pohádek byl zabudován jak kurz hornofalckého dialektu, tak i minikurz českého jazyka. Věděli byste například, co by mohlo být „Hetschn“? Já tedy ne. Díky jedné pohádce o těchto tajemných „Hetschn“ už to teď naštěstí vím a mohu Vám napovědět: jedná se o malé, zelené zvířátko, které se s oblibou a hojně objevuje v pohádkách a které se často – stejně jako v naší nedělní pohádce – podivuhodným způsobem proměňuje v princeznu nebo prince. Asi už víte, které zvíře mám na mysli, a pokud ne, tak se zeptejte Olivera Machandera! Zodpoví Vám otázky ohledně pohádek jistě i mimo jídelní vůz na své cestě do Plzně. 

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB