Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Improvisation und Happy End

Die Samstagsfahrt des Zugs zur Kultur begann mit einem kleinen Schreck, denn unser buntes Kultur-Abteil war nicht an den Zug nach Pilsen angehängt worden. Von diesen unvorhergesehenen Umständen ließen sich aber weder die anwesenden Künstler von Sol UP & PI noch die bestens gelaunten Fahrgäste abschrecken. 

Getreu dem Motto Don´t Stop Me Now, welches etwas später auch musikalisch umgesetzt wurde, wurde kurzerhand ein Abteil als Bühne auserkoren und wenn man mit Live-Musik locken kann, rutschen ganz schnell alle zusammen und machen Platz für Musiker und Zuhörer. Platz ist ja bekanntlich in der kleinsten Hütte und der Stimmung tut ein gut gefüllter Publikumsraum selbstverständlich auch keinen Abbruch – ganz im Gegenteil!  

Mit ihrem entspannten Jazz´n´Beat gelang es den Künstlern dann auch sofort, das Publikum für sich zu begeistern und für eine Weile wurde sogar der ganze Zug über Lautsprecher mit den wunderbaren Klängen des Duos verwöhnt. So profitierten trotz fehlendem Kultur-Abteil mehr Fahrgäste vom Auftritt der Künstler als unter normalen Umständen. 

Außerdem war die Übertragung durch ein telefonartiges Gerät, das normalerweise von den Zugbegleitern dazu genutzt wird, Durchsagen zu machen, sowohl für die Musiker als auch für die Zuschauer ein großer Spaß. Wie oft singt man als Musiker schon in ein Telefon und erreicht so einen ganzen Zug? 

Die Fahrt nach Pilsen ist eben immer für eine Überraschung gut und manchmal führen gerade Unvorhergesehenes und Improvisation zu einer einzigartigen Atmosphäre, die im Nachhinein niemand hätte missen wollen. Am Ende improvisierte das Duo noch ein Lied, welches die Fahrt bestens zusammenfasste: Happy Ending in the Train. 

Improvizace a šťastný konec

Sobotní cesta Vlaku za kulturou začala malým uleknutím, protože náš pestrobarevný kulturní vůz nebyl připojen ke vlaku směřujícímu do Plzně. Těmito nenadálými okolnostmi se však ani přítomní umělci ze skupiny Sol UP & PI ani výborně naladění cestující nenechali odradit. 

Věrni mottu Don´t Stop Me Now, které bylo o něco později zrealizováno také hudebně, byl jednoduše jeden z vozů vybrán jako pódium, a když je možné lákat s pomocí živé hudby, pak se velice rychle všichni zmáčknou a udělají prostor pro hudebníky a posluchače. Také pro místo platí: když se chce, tak to jde, a atmosféru samozřejmě v žádném případě nenaruší pořádně natěsnané publikum – právě naopak!  

Se svým uvolněným jazz´n´beatem se umělcům také okamžitě podařilo nadchnout publikum pro svou hudbu a na chvilku dokonce mohlo toto duo prostřednictvím reproduktorů hýčkat celý vlak svými úžasnými tóny. Tak profitovalo i přes chybějící kulturní vůz z vystoupení umělců ještě více cestujících, než je tomu za normálních okolností.

Kromě toho byl přenos přes přístroj podobný telefonu, který je běžně průvodčími využíván k různým hlášením, jak pro hudebníky, tak pro diváky velkou zábavou. Jak často se hudebníkům podaří zpívat do telefonu a zastihnout tak celý vlak? 

Cesta do Plzně prostě vždy skýtá nějaké to překvapení a někdy vedou právě nenadálé okolnosti a improvizace k jedinečné atmosféře, o kterou by každý zpětně jen velmi nerad přišel. Nakonec toto duo zaimprovizovalo ještě s písní, která výborně zrekapitulovala tuto cestu: Happy Ending in the Train. 

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,60 MB