Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtschreiberin: Gestalte deine Stadt

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

Stellt euch vor, dass ihr in eurer Gegend etwas nicht mögt, oder umgekehrt, ihr habt eine Idee, wie man etwas in eurer Stadt verbessern könnte. Das Projekt „Gestalte deine Stadt“ half dabei, ausgewählte Anregungen umzusetzen, Einwohner und örtliche Verwaltung in die Planung einzubeziehen und potentielle Sponsoren zu gewinnen. Die Zusammenarbeit zwischen Öffentlichkeit, Fachleuten und Verwaltung wurde verstärkt, um mit vereinten Kräften so viele Veränderungen wie möglich zu realisieren. Das Mosaik der Ideen Pilsener Bürger verschaffte einen Überblick über die Erwartungen und zeigte, was sie an ihrer Stadt mögen und was sie an ihr vermissen.

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.  

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: Pěstuj prostor

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

Představte si, že se vám ve vašem okolí něco nelíbí, nebo máte naopak nápad, jak a co by šlo ve vašem městě vylepšit. Projekt „Pěstuj prostor“ pomohlo autorům vybrané podněty zpracovat, zapojit do jejich realizace obyvatele města a získat si pro jejich realizaci i místní správu a potenciální sponzory. Smyslem programu bylo především plnohodnotně zapojit obyvatele do rozhodování o podobě jejich města, posílit spolupráci veřejnosti, odborníků a místní správy a společnými silami uskutečnit co nejvíce změn. Mozaika podnětů také dala představu o tom, v jaké Plzni by lidé rádi žili, co postrádají a co se jim líbí.

Celý blog lze přečíst zde.   

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Wie wir die Stadt gestalten, so werden wir sie haben. | Jaké si město uděláme, takové ho budeme mít.
Rendert Time: 0,113 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,56 MB