Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Im Zug zur Kultur spielt die Musik

Am vergangenen Sonntag gab es im Kulturabteil Samba vom Trio Sonamanos aus Regensburg und Country von der tschechischen Band High Grass zu hören. 

Die drei wunderbaren Musiker von Sonamanos brachten ausgelassene Stimmung ins Abteil und schon bald sangen die Fahrgäste die spanischen Texte lautstark mit. Die heißen lateinamerikanischen Rhythmen passten bestens zum sommerlichen Wetter und pünktlich um 11 Uhr hörte man das Zischen von sich öffnendem Bier. Musiker und Publikum starteten so in eine entspannte Fahrt in Richtung Pilsen. 

Kaum hatte die zweite Band – High Grass – angefangen, die Reisenden mit einer gelungenen Mischung aus Country und Blue Grass zu verwöhnen, hielt den Cajon-Spieler von Sonamanos nichts mehr auf seinem Sitz. Gemeinsam heizten sie die Stimmung im Publikum weiter an und als kurz darauf auch der Gitarrist des Trios seinem Bandkollegen auf die Bühne folgte, waren die Fahrgäste restlos von so viel Improvisationstalent begeistert. Den Rest der Fahrt wurde gemeinsam gespielt und eins ist klar: wenn zwei Bands – und seien ihre Musikstile auf den ersten Blick auch noch so unterschiedlich – gemeinsam Musik machen, bringt das Ergebnis sowohl den Musikern als auch dem Publikum doppelt so viel Spaß.

Kurz vor der Ankunft am Hauptbahnhof kam es dann wieder einmal zu einer Premiere: eine Bahnsteig-Musikeinlage. Während des Stops in Pilsen-Süd wurde im Publikum der Vorschlag geäußert, die Wartezeit mit ein wenig Musik zu überbrücken. Und prompt reagierten die Musiker von High-Grass. Ein letztes Einstimmungslied und die restlichen Momente bis zum Pilsener Hauptbahnhof vergingen – bestens unterhalten – wie im Flug. 

Ve Vlaku za kulturou hraje hudba

Tuto neděli bylo v kulturním voze možné slyšet sambu od tria Sonamanos z Řezna a country české hudební skupiny High Grass. 

Tito tři vynikající hudebníci ze skupiny Sonamanos vnesli do kulturního vozu rozpustilou atmosféru a již po krátké chvíli si cestující spolu s nimi nahlas prozpěvovali španělské texty písní. Horké latinsko-americké rytmy se výborně hodily k letnímu počasí a přesně v 11 hodin bylo slyšet zasyčení otevírajících se piv. Hudebníci a publikum vyrazili na svou uvolněnou cestu směr Plzeň. 

Sotva začala druhá hudební skupina – High Grass – hýčkat cestující svou vydařenou směsicí country a blue grass, neudržel se hráč na cajón ze skupiny Sonamanos na svém sedadle. Společně dále rozpalovali atmosféru v publiku, a když krátce nato na jeviště následoval svého kolegu z kapely také kytarista tohoto tria, byli všichni cestující do jednoho zcela nadšeni obrovským improvizačním talentem hudebníků. Po zbytek cesty hráli společně a jedna věc je jistá: když dvě hudební skupiny – ať už jsou jejich hudební styly na první pohled tak odlišné – dělají muziku společně, přináší výsledek jak hudebníkům, tak i publiku dvojnásobnou radost.

Krátce před příjezdem na Hlavní nádraží v Plzni se konala ještě jedna premiéra: hudební vložka na nástupišti. Během zastávky na Jižním předměstí navrhlo publikum, že by mohli dobu čekání překlenout trochou hudby. A hudebníci ze skupiny High Grass zareagovali velice pohotově. Poslední píseň a zbylé okamžiky k plzeňskému Hlavnímu nádraží utekly – v doprovodu té nejlepší zábavy – jako voda.

 | High Grass
 | Sonomanos
 | High Grass
Rendert Time: 0,095 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB