Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Theaterstücke und eine Band, die Spaß macht

Am Samstag war im Zug zur Kultur einiges geboten. Die Theatergruppe Roding machte das gut besuchte Kulturabteil kurzerhand zur Bühne und zog die Fahrgäste ganz in ihren Bann. Mit Stücken von Gerhard Polt und Karl Valentin wurde die Zugfahrt kurzweilig, abwechslungsreich und vor allem wunderbar unterhaltsam. Eine ganze Theatergruppe im Kulturabteil, da ist natürlich richtig was los. Da stehen Schauspieler in allen Ecken und für die Reisenden gibt es viel zu beobachten. Alles in allem also eine super Stimmung, die die Fahrt nach Pilsen noch kürzer erscheinen lässt, als sie sowieso schon ist. Ihre eigenen Musikanten hatte die Gruppe auch gleich mitgebracht, so dass auch für passende Untermalung gesorgt war und die Kurzstücke ideal in Szene gesetzt werden konnten. 

Mit an Bord war außerdem die Švandabanda, was so viel heißt wie die Spaßbande, die mit traditionellen böhmischen Liedern und ursprünglicher Folklore bestens auf die Kulturhauptstadt einstimmten und ihrem Namen alle Ehre machten. 

Begleitet wurde die Fahrt außerdem von einem Filmteam auf ihrem Weg nach Russland, genauer gesagt an den Baikalsee. Unterwegs nahmen sie natürlich gerne einige Aufnahmen aus dem Zug zur Kultur mit, denn dieser und seine Künstler ist in jedem Fall jede Filmaufnahme wert! 

Divadelní hry a hudební skupina, která pobaví

V sobotu bylo ve Vlaku za kulturou leccos k vidění. Divadelní spolek Roding jednoduše proměnil kulturní vůz plný cestujících na jeviště a zcela si získal všechny cestující. S divadelními díly Gerharda Polta a Karla Valentina cesta vlakem rychle utíkala, byla rozmanitá a především úžasně zábavná. Celý divadelní spolek v kulturním voze, to je tedy opravdu velká podívaná. To pak stojí herci na každém rohu a pro cestující je pořád na co koukat. Celkově vzato tedy vládla super nálada, díky které se cesta do Plzně zdála ještě kratší, než tak jako tak sama o sobě již je. Divadelní spolek s sebou přibral i své vlastní hudebníky, takže bylo postaráno také o příslušné podbarvení hudbou a krátká divadelní představení bylo možné výborně zinscenovat. 

Na „palubě“ vlaku byla kromě toho také hudební skupina Švandabanda, která se jmenuje opravdu trefně a se svými tradičními českými písněmi a původním folklórem dokázala perfektně naladit cestující na Evropské hlavní město kultury a svému jménu zde dělala opravdu velkou čest. 

Cesta byla doprovázena také týmem filmařů na jejich cestě do Ruska, přesněji řečeno k jezeru Bajkal. Cestou si samozřejmě rádi udělali několik záběrů z Vlaku za kulturou, protože vlak i jeho umělci každopádně stojí za každý záběr! 

 | Švandabanda
Theatergruppe Roding | Divadelní spolek Roding
 | Švandabanda
Rendert Time: 0,102 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,56 MB