Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Stadtschreiberin: Zwei neue Kulturbaustellen

Wolftraud de Concini, die 1940 in Trutnov / Trautenau im nordöstlichen Böhmen geboren wurde und in Italien lebt, berichtet seit April 2015 als Stadtschreiberin aus Pilsen, Kulturhauptstadt Europas 2015. Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) veröffentlicht die Beiträge der Stadtschreiberin im Pilsen 2015-Blog.

In Pilsen gärt es immer. Das ist natürlich keine Neuigkeit in einer Stadt, die in aller Welt als Biermetropole bekannt ist. Aber auch in der Pilsner Kulturszene gärt es. Was man seit der Eröffnung des Kulturhauptstadt-Jahres bemerken kann. Besonders erfreulich ist aber die Tatsache, dass die westböhmische Stadt sich nicht auf den Lorbeeren ausruht. Immer noch neue Projekte auf den Plan bringt.

Zum Beispiel die Adolf-Loos-Interieurs und „Moving Station“, der ehemalige Südbahnhof „Plzeň Jižní předměstí“ (eigentlich: Pilsen Südvorstadt) als Kulturfabrik. 

Der vollständige Blogbeitrag ist hier nachzulesen.  

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa wird seit 2010 in Zusammenarbeit mit den aktuellen Kulturhauptstädten Europas vergeben. Es soll das gemeinsame kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen Deutsche gelebt haben und heute noch leben, in der Öffentlichkeit bekannt machen.    

Městská kronikářka: Dvě nová kulturní stanoviště

Wolftraud de Concini, která se narodila 1940 v Trutnově v severvýchodních Čechách a nyní žije v Itálii, píše od dubna 2015 jako městská kronikářka z Plzně, Evropského hlavního města kultury 2015. Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zveřejňuje tyto příspěvky městské kronikářky z blogu Plzeň 2015.

V Plzni to pořád žije. Ve městě, které je po celém světě známé jako metropole piva, to samozřejmě není žádná novinka. Ale taky plzeňská kulturní scéna jede na plné obrátky. Toho si od zahájení roku evropského města kultury nelze nevšimnout. Obzvlášť radostné je ale to, že toto západočeské město neusíná na vavřínech. Na scénu přichází nadále nové projekty.

Například interiéry Adolfa Loose a projekt „Moving Station“, někdejší jižní nádraží „Plzeň Jižní předměstí“ aneb kulturní továrna. 

Celý blog lze přečíst zde

Stipendium Městských kronikářů Německého kulturního fóra východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa) se uděluje ve spolupráci s aktuálním Evropským hlavním městem Evropy od roku 2010. Má za cíl publikovat společné kulturní dědictví Němců a jejich sousedů v těch regionech střední a východní Evropy, ve kterých žili nebo dodnes žijí Němci.

Außenansicht der Semler-Villa in der Klatovská třída Nr. 110 | Pohled zvenku na Semlerovu villu na Klatovské třídě č. 110
Projekt "Moving Station" | Projekt "Moving Station"
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,56 MB