Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Auf die Schiene, fertig, Kultur!

Auch am Sonntag waren im Zug zur Kultur wieder einmal zwei kulturelle Highlights geboten. Abwechslungsreich gestalteten die Tanja Rotsch Band und Heidi Pongratz die Fahrt nach Pilsen und stimmten bestens auf weitere Höhepunkte ein, die die Reisenden in der europäischen Kulturhauptstadt 2015 erwarteten. 

Der Akustik Rock des Trios um Tanja Rotsch zog das Kulturabteil ausnahmslos in seinen Bann. Besonders begeistert aber war ein japanischer Reisender. Neben zahlreichen Fotos im Kreise der Band ließ er es sich auch nicht nehmen, sich mit Autogrammkarten einzudecken. Im Gegenzug gab es dann aber auch ein Geschenk für die wirklich einmalige Sängerin: einen echten japanischen Fächer. Als hätte der Fahrgast geahnt, dass dieser an einem Sommertag im Zug zur Kultur ein perfekter Begleiter ist. Mindestens einen Vollblut-Groupie mehr kann die Band also verbuchen. Und wer weiß, es würde mich nicht wundern, wenn die nächste Tour des Trios nach Japan gehen würde. Werbung wird der Herr in seiner Heimat ganz sicher für die Band aus der Oberpfalz machen.

Ebenfalls aus der Oberpfalz kommt Heidi Pongratz, die die Fahrgäste mit böhmischen Märchen verwöhnte. Wer sich allerdings gedacht hatte, er könnte sich dabei zurücklehnen und tatenlos lauschen, hatte sich geirrt. So einfach geht Geschichtenerzählen nicht, zumindest nicht mit Heidi Pongratz! Da werden die Zuschauer von der Erzählerin schon mal mit ins Märchen eingebunden, an der Hand von ihren Sitzen gelockt und zum Tanzen aufgefordert. Langeweile kommt so ganz sicher nicht auf. Und nachdem uns die Geschichte erzählt wurde, wie der Dudelsack ins tschechische Städtchen Strakonice kam, gab es noch einen wunderbaren Reisetipp: alle zwei Jahre findet im besagten Ort ein Dudelsack-Festival statt. 2016 ist es wieder so weit, die nächste Tschechien-Reise kann also schon einmal geplant werden!

Na koleje, připravit, kultura!

Také v neděli nabízel Vlak za kulturou opět dva kulturní zážitky. Velice rozmanitý program na cestě do Plzně si připravily hudební skupina Tanja Rotsch Band a Heidi Pongratz a výborně tak naladily cestující na další kulturní akce, které na ně čekaly v Evropském hlavním městě kultury 2015. 

Akustic Rock tria kolem Tanji Rotsch zcela uhranul bez výjimky celý kulturní vůz. Nejvíce nadšený byl však jeden japonský cestující. Kromě velkého množství fotografií v kruhu hudební skupiny si také nenechal ujít příležitost získat autogramy hudebníků. Na oplátku poté dal opravdu jedinečné zpěvačce kapely také dárek: skutečný japonský vějíř. Jako by tento cestující tušil, že se bude v tento letní den ve Vlaku za kulturou náramně hodit. Tato hudební skupina si tedy může připsat nejméně jednoho nového fanouška. A kdo ví, nikterak by mě to nepřekvapilo, třeba povede další turné tohoto tria do Japonska. Reklamu této hudební skupině z Horní Falce bude tento pán ve své vlasti jistě dělat.

Z Horní Falce pochází také Heidi Pongratz, která hýčkala cestující českými pohádkami. Kdo by si však myslel, že se u nich bude moci uvolnit a jen tak nečinně naslouchat, ten se pořádně mýlil. Tak jednoduché vyprávění příběhů není, tedy alespoň ne s Heidi Pongratz! Tato vypravěčka své diváky zapojuje do svých pohádek, láká je z jejich sedadel a vyzývá k tanci. Pro nudu tu tedy zcela jistě není žádné místo. A poté, co jsme si vyslechli příběh o tom, jak se dudy dostaly do českého města Strakonice, dostali jsme ještě jeden báječný tip na výlet: každé dva roky se v tomto jmenovaném městě koná dudácký festival. Příští bude v roce 2016, můžeme si tedy již nyní naplánovat další cestu do České republiky!

 | Tanja Rotsch Band
 | Heidi Pongratz
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB