Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Zug-Zauber

Die Fahrt im Zug zur Kultur von Regensburg nach Pilsen hatte am Samstag definitiv einen ganz besonderen Zauber. 

Musikalisch durften sich die Gäste dank den RustyRoadRunners fühlen wie während einer rasanten Fahrt über die Route 66. Die fünf Musiker aus Regensburg gaben sowohl stimmlich als auch mit ihren Instrumenten richtig Gas und die Reisenden ließen sich bereitwillig und bestens gelaunt den musikalischen Fahrtwind um die Ohren wehen und genossen den Rusty Rock der Band in vollen Zügen.

Auch Martha aus Magdeburg alias Uta Mewes besuchte uns am Samstag im Kulturabteil und hatte in ihrem großen Weidenkorb neben ihren auf der Straße gehäkelten Lebensfäden wunderbare Geschichten im Gepäck, die sie so lebendig erzählte, dass die Zuschauer wie gefesselt an ihren Lippen klebten. 

Der dritte Auftritt im Zug raubte den Gästen schließlich restlos den Atem. Anais alias Uta Keppler gelang es ganz ohne Worte mit den Zuschauern in Kontakt zu treten, sie in ihre Zauberkunststücke einzubeziehen und völlige Verblüffung zu schaffen. Wie groß die Augen einer Zuschauerin werden können, in deren geschlossene Hände Anais plötzlich drei Münzen zaubert, kann sich vermutlich nur vorstellen, wer am Samstag live dabei war. Dieses und viele andere Zauber-Geheimnisse waren der schweigsamen Anais aber einfach nicht zu entlocken.

Nachdem sich die Gäste mit diesem Umstand zufrieden gegeben hatten, stand der Erkundung des Zaubers der europäischen Kulturhauptstadt 2015 nichts mehr im Wege und ich bin sicher: auch in Pilsen gab es dann für die Besucher jede Menge magischer Momente. 

Kouzlo vlaku

Cesta Vlakem za kulturou z Řezna do Plzně měla v sobotu definitivně zcela mimořádné kouzlo. 

Hudebně se mohli cestující díky hudební skupině RustyRoadRunners cítit jako při rychlé jízdě po Route 66. Pět hudebníků z Řezna jak hlasově, tak i se svými hudebními nástroji pořádně šlapalo na plyn a cestující si ochotně a v nejlepší náladě nechávali kolem uší svištět hudební vítr a vychutnávali si plnými doušky Rusty Rock této kapely.

Také Martha z Magdeburgu alias Uta Mewes nás v sobotu navštívila v kulturním voze a do svého velkého proutěného koše si kromě svých na ulici uháčkovaných nití života přibalila také úžasné příběhy, které vyprávěla tak živě, že jí diváci očima úplně viseli na rtech. 

Třetí vystoupení ve vlaku vzalo cestujícím zcela dech. Anais alias Utě Keppler se podařilo navázat kontakt s diváky zcela beze slov, vtáhnout je do svých kouzelnických triků a vyvolat naprosté ohromení. Jak velké byly oči jedné z divaček, když jí do zavřených rukou náhle Anais přičarovala tři mince, to si asi dokáže představit jen ten, kdo u toho v sobotu byl naživo. Toto a mnohá další magická tajemství se nám však z mlčenlivé Anais prostě nepodařilo vymámit.

Poté, co se cestující s touto skutečností spokojili, už nestálo nic v cestě poznávání kouzla Evropského hlavního města kultury 2015 a jsem si jistá, že také v Plzni na návštěvníky čekalo velké množství magických okamžiků. 

 | RustyRoadRunners
 | Uta Mewes
 | Uta Keppler
Rendert Time: 0,045 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB