Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Musikalisches Hoch im Zug zur Kultur

Das eher regnerische, graue Wetter, durch das sich unser bunter Wagon am Sonntag kämpfte, konnte weder den Gästen noch ihrer Stimmung im Zug zur Kultur auch nur das Geringste anhaben. Im Kulturabteil herrschte nämlich definitiv ein Hoch – musikalisch gesehen jedenfalls.

Auf insgesamt stolze 10 Musiker brachte es unsere Fahrt nach Pilsen. Sieben Musikanten vom Rengschburga Musikantenstammtisch und drei Musiker von Sound Affair unplugged – das versprach ja schon von vornherein musikalische Vielfalt und Hochgenuss im Kulturabteil. Mit Bayerischer Volksmusik und einer gelungenen Mischung aus Rock- und Country-Klassikern verwöhnten die beiden Gruppen die Ohren der Fahrgäste.

Zur Musik vom Rengschburga Musikantenstammtisch wagte nicht nur der Bassist mit seinem Kontrabass ein Tänzchen. Wenn ein indischer Fahrgast spontan eine tschechische Mitreisende zum Tanz zu Bayerischer Volksmusik auffordert, ist es der Musik wohl einmal mehr gelungen, Menschen zusammen zu bringen und beste Stimmung zu verbreiten. Weil die Musikanten aber nicht nur im Publikum gute Laune verbreiteten, sondern auch selber jede Menge Spaß hatten, wurde das Konzert dann sowohl in der Pilsener Bahnhofshalle als auch auf der Rückfahrt – wieder im Kulturabteil – fortgesetzt und sorgte natürlich auch außerhalb des „offiziellen Auftritts“ für Begeisterung.

Auch Sound Affair unplugged spielte gewissermaßen zweimal. Schon vor dem eigentlichen – sehr gelungenen – Auftritt wurde außerhalb des Kulturabteils eine kleine Kostprobe gegeben. Die beiden Zugbegleiterinnen, deren Schicht vor Beginn des zweiten Auftritts zu Ende war, wollten einfach nicht gehen, ohne auch in den Genuss der zweiten Band gekommen zu sein. Und so bekamen sie bereitwillig ein kleines Privatkonzert.

Man merkt also, unsere Musiker im Zug zur Kultur haben so viel Spaß bei dem was sie tun, dass man den Eindruck hat, sie würden am liebsten gar nie aufhören für ihr Publikum zu Spielen.

Hudební tlaková výše ve Vlaku za kulturou

Spíše deštivé, pochmurné počasí, kterým se v neděli prodíral náš pestrobarevný vagón, nemohlo ani v nejmenším uškodit ani cestujícím ve Vlaku za kulturou, ani jejich náladě. V kulturním voze totiž panovala definitivně tlaková výše – tedy každopádně z hudebního hlediska.

Na naší cestě do Plzně vystoupilo celkem úctyhodných 10 hudebníků. Sedm hudebníků ze skupiny Rengschburga Musikantenstammtisch a tři hudebníci ze skupiny Sound Affair unplugged – to slibovalo již od samého začátku hudební rozmanitost a vrcholný hudební požitek v kulturním voze. S bavorskou lidovou hudbou a vydařenou směsicí rockových a country klasik hýčkaly tyto dvě hudební skupiny uši cestujících.

Na hudbu skupiny Rengschburga Musikantenstammtisch se odvážil k tanečku nejen basista se svým kontrabasem. Když indický cestující spontánně požádal o tanec na bavorskou lidovou hudbu jednu českou spolucestující, podařilo se hudbě zase jednou sblížit lidi a šířit výbornou atmosféru. Protože však hudebníci nešířili dobrou atmosféru pouze v publiku, nýbrž si cestu také sami náramně užívali, pokračoval jejich koncert jak v plzeňské nádražní hale, tak i na cestě zpět – opět v kulturním voze – a vyvolal samozřejmě také mimo „oficiální vystoupení“ obrovské nadšení.

Také hudební skupina Sound Affair unplugged hrála do jisté míry dvakrát. Již před vlastním – velice vydařeným – vystoupením nabídla malou ochutnávku mimo stěny kulturního vozu. Dvě průvodčí, jejichž směna skončila před začátkem druhého vystoupení, prostě nechtěly odejít, aniž by si poslechly druhou kapelu. A tak jim ochotně nabídla malý soukromý koncert.

Je tedy vidět, že naši hudebníci ve Vlaku za kulturou mají z toho, co dělají, takovou radost, že má člověk až dojem, že by nejraději nikdy nepřestali pro své publikum hrát.

 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,126 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,60 MB