Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Entspannte Klänge

Passend zum Wetter, bei dem man sich ja am liebsten irgendwo im Schatten gemütlich und ein bisschen faul zurücklehnt und die Welt um sich herum beinahe vergisst, verwöhnten unsere beiden Künstler-Gruppen am Sonntag die Gäste im Zug zur Kultur.

Unplugged-Versionen verschiedenster Klassiker präsentierten die vier Musiker von Stadtgespräch. Wunderbar gefühlvolle Nummern, musikalisch erstklassig und wirklich einmalig dargeboten; was kann man sich schöneres vorstellen, als auf der Reise nach Pilsen so begleitet zu werden? Und dann auch noch eine Premiere: Tom, normalerweise Herr über Cajón und zuständig für Percussion bei Stadtgespräch, erwies den Gästen die Ehre, seine tolle Stimme hören zu dürfen. Die Meinung des Publikums zu dieser erstmaligen Gesangseinlage war dem Extra-Applaus zu urteilen eindeutig positiv.

Weiter ging es im Kulturabteil dann mit dem Duo Rolli Bohnes und Michael Straube, die Evergreens der Jazzgeschichte spielten und mit einem eindrucksvoll großen Gepäckstück angereist waren: Ein Kontrabass macht einfach etwas her, das muss man schon sagen. Und dann auch noch im Kulturabteil, das – zugegebenermaßen – doch nicht ganz an die Größe eines Konzertsaals heran kommt. Schnell war das Abteil also nicht nur von der Erscheinung, sondern vor allem vom Klag des Instruments erfüllt und das Publikum konnte den dargebotenen Jazz genießen. Von den entspannten Klängen zum Träumen eingeladen machten es sich die Fahrgäste auf ihren Zugsitzen bequem und lauschten der Musik. Hinter so mancher Sonnenbrille konnte man sogar geschlossene Augen erahnen, die verrieten, dass da jemand mit den Gedanken wohl ganz bei der Musik war und diese auf sich wirken lies.

Entspannung pur eben, auch das ist im Zug zur Kultur möglich, wie sich am Sonntag gezeigt hat. 

Uvolněné tóny

Adekvátně k počasí, při kterém si člověk nejraději pohodlně a tak trochu líně lehne někde ve stínu a téměř zapomene na svět kolem sebe, hýčkaly v neděli obě skupiny umělců cestující ve Vlaku za kulturou.

Čtyři hudebníci ze skupiny Stadtgespräch hráli unplugged verze nejrůznějších klasik. Nádherné citlivé písně, prvotřídní a skutečně jedinečná hudební prezentace – co si člověk může víc přát, než mít na cestě do Plzně takový doprovod? A k tomu ještě jedna premiéra: Tom, běžně hráč na cajón a bicí ve skupině Stadtgespräch, prokázal cestujícím tu čest, že si mohli poslechnout jeho skvělý hlas. Názor publika na tuto premiérovou pěveckou vložku byl, soudě podle extra potlesku, jednoznačně pozitivní.

Program v kulturním voze poté pokračoval s duem Rolli Bohnes a Michael Straube, kteří hráli evergreeny jazzové historie a dorazili s podivuhodně velkým zavazadlem: Kontrabas už přece jen nějaké to místo zabere. A to ještě v kulturním voze, který – nutno přiznat – nedosahuje zdaleka velikosti koncertního sálu. Vůz se tedy velice rychle zaplnil nejen zevnějškem, ale hlavně zvukem tohoto hudebního nástroje a publikum si mohlo vychutnávat tóny jazzu. Uvolněné tóny lákaly cestující ke snění, a tak se pohodlně uvelebili na svých sedadlech a naslouchali hudbě. Za leckterými slunečními brýlemi se daly dokonce tušit zavřené oči, které prozrazovaly, že zde někteří byli myšlenkami zcela při hudbě a nechávali ji na sebe působit.

Naprostá relaxace, i to je ve Vlaku za kulturou, jak se ukázalo tuto neděli, možné.

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,099 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,57 MB