Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Wie man Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert

Wie man Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert   Darüber weiß sowohl die Band Captain Skeech als auch – selbstverständlich – die Lachbotschafterin Regina Machander bestens Bescheid.

Mit bayerischem Folk´n´Roll von Captain Skeech starteten wir am Samstag musikalisch bestens unterhalten in Richtung Pilsen. Dass im Zug zur Kultur getanzt wird, ist ja nun wirklich nichts Außergewöhnliches. Dass es die ersten Gäste aber schon nach zwei Minuten Spielzeit nicht mehr auf ihren Sitzen hält, das ist neuer Rekord und spricht sicherlich für die ansteckende gute Laune Musik, die die vier Captains mit Kontrabass, Akkordeon, Gitarre und Cajón zum Besten geben. Mit Hochprozentigem, Pizzaecken und natürlich jeder Menge ausgelassener Stimmung im Publikum wurden die Musiker für ihren Auftritt reich belohnt.

Vom Folk´n´Roll und den zugegebenermaßen recht sommerlichen Temperaturen in unserem Kulturabteil aufgeheizt kam die Lach-Dusche von Regina Machander dann genau richtig. Die Fahrgäste wurden mit allerhand verschiedenen Übungen zum Lachen animiert und falls sich der ein oder andere gewundert haben sollte, warum unsere Gäste im Kulturabteil mit Taschentüchern ihre Augen trocknen: das waren natürlich keine Tränen, weil etwa das Programm im Zug so furchtbar war – ganz im Gegenteil! Regina Machander sorgte für Freudentränen und aus dem Kulturabteil schallte lautes Lachen, welches sich auf die angrenzenden Abteile ausdehnte und schließlich den ganzen Wagon erfüllte.

Lachen ist bekanntermaßen eben wirklich ansteckend. Und am Ende der Lachanimation dann die Nachricht des Tages, ach, was sage ich, die Nachricht des Monats: 10 Minuten Lachen verbrennt genauso viele Kalorien wie eine Stunde Joggen. Hätten Sie das gedacht? In diesem Sinne, lachen Sie während Ihres Pilsen-Aufenthalts doch mal kräftig, Grund zu guter Laune und lachenden Gesichtern bietet die Kulturhauptstadt 2015 in jedem Fall.

Jak se čaruje úsměv ve tváři

To moc dobře ví jak hudební skupina Captain Skeech, tak i – zcela samozřejmě – vyslankyně smíchu Regina Machander.

S bavorským folk´n´rollem hudební skupiny Captain Skeech jsme v sobotu vyrazili směrem do Plzně baveni naprosto vynikající hudbou. To, že se ve Vlaku za kulturou tančí, již není opravdu nic neobvyklého. Že to však první cestující zvedne ze sedadel již po dvou minutách hraní, to je nový rekord a svědčí to jistě o nakažlivé hudbě pro dobrou náladu, kterou produkují tito čtyři „kapitáni“ na kontrabas, akordeon, kytaru a cajón. Hudebníci byli za své vystoupení bohatě odměněni alkoholem, kousky pizzy a samozřejmě úžasnou uvolněnou atmosférou v publiku.

Rozehřátí folk´n´rollem a, nutno přiznat, skutečně velice letními teplotami v našem kulturním voze, jsme uvítali sprchu smíchu od Reginy Machander. Cestující byli povzbuzováni s pomocí nejrůznějších cviků ke smíchu, a pokud se někdo divil, proč si naši cestující v kulturním voze otírají oči kapesníkem, pak to samozřejmě nebyly slzy z toho, že by byl náš program tak příšerný – právě naopak! Regina Machander se postarala o slzy radosti a z kulturního vozu se ozýval hlasitý smích, který se rozšířil i na sousední oddíly a nakonec zasáhl celý vagón.

Smích je totiž, jak je dobře známo, skutečně nakažlivý. A na konci animace smíchu přišla zpráva dne, ach, co to povídám, zpráva měsíce: 10 minut smíchu spálí tolik kalorií jako jedna hodina běhu. Pomysleli byste si to? V tomto smyslu – smějte se pořádně během svého pobytu v Plzni. Důvody k dobré náladě a usmívajícím se tvářím Vám Evropské hlavní město kultury 2015 v každém případě nabízí.

 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,088 Sek. | Speicherverbrauch: 3,42 MB / 3,57 MB