Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Musik bitte!

Am Sonntag gab es im Zug zur Kultur ganz schön was auf die Ohren. Mit den beiden tschechischen Bands Praguematique, natürlich aus Prag, und der Švejk Band aus Pilsen waren gleich zwei musikalische Highlights mit an Bord.

In Regensburg stiegen die vier gut gelaunten Musiker von Praguematique in den Zug und die Gäste feierten von der ersten Sekunde an den Gypsi-Swing, den die vier Jungs so mühelos zum Besten gaben. Die Genre-Beschreibung wird der musikalischen Vielfalt der Band aber eigentlich gar nicht ganz gerecht. Von Klassikern wie Johnny Cash über Michael Jackson bis hin zu einer Akkordeon-Version eines Rap-Songs hatte das Quartett so viel zu bieten, dass die Zeit wie im Flug – oder eben wie im Zug zur Kultur – verging. Und obwohl man vielleicht spontan ein Akkordeon nicht unbedingt mit einer Rap-Nummer in Verbindung bringen würde, wer Praguematique live erlebt hat, kann sich diese Musikrichtung vermutlich gar nicht mehr ohne Akkordeon vorstellen. Doch nicht nur ihr Sound macht die Band aus. Mit ihrer lockeren und witzigen Art steckten sie die Gäste sofort an und so hatten sowohl die Künstler als auch das Publikum eine Menge Spaß auf der Fahrt in Richtung Pilsen.

Die gute Stimmung und das warmgesungene Publikum waren geradezu prädestiniert dafür, die Švejk Band auf der Zug-Bühne willkommen zu heißen. Bei den vier Herren aus Pilsen passt einfach alles zusammen. Perfekt aufeinander abgestimmte Bühnenoutfits, einzigartige Instrumente und eine mitreißende Interpretation traditioneller böhmischer Lieder – so rollte unser Zug in den Pilsener Bahnhof ein und viel zu früh war die wunderbare Fahrt zu Ende, die bei vielen Gästen den Wunsch geweckt hat, die Künstler beim ein oder anderen zukünftigen Konzert wieder zu sehen.

Hudbu prosím!

V neděli to byla ve Vlaku za kulturou skutečná pastva pro uši. Se dvěma českými hudebními skupinami - Praguematique, samozřejmě z Prahy, a Švejk Band z Plzně – doprovázeli vlak hned dva hudební velikáni.

V Řezně nastoupili do vlaku čtyři dobře naladění hudebníci ze skupiny Praguematique a cestující se hned od první vteřiny výborně bavili při jejich gypsy swingu, který jim šel s naprostou lehkostí od ruky. Popis jejich hudebního žánru však zcela neodpovídá hudební rozmanitosti této skupiny. Od klasiky, jako např. Johnny Cash, přes Michaela Jacksona až po akordeonovou verzi rapové písně toho měl tento kvartet na skladě tolik, že čas letěl jako tryskáčem – tedy přesněji jako ve Vlaku za kulturou. A třebaže si člověk možná spontánně nedá akordeon do souvislosti nutně právě s rapovou písní, kdo zažil skupinu Praguematique naživo, nedokáže si pravděpodobně tento hudební směr bez akordeonu již vůbec představit. Ale nejen zvuková stránka je charakteristická pro tuto skupinu. Svou uvolněnou a vtipnou povahou okamžitě nakazili cestující, a tak si jak umělci, tak i publikum užili na cestě směrem do Plzně spoustu zábavy.

Dobrá nálada a rozezpívané publikum byly jako předurčené k tomu, abychom na pódiu Vlaku za kulturou přivítali skupinu Švejk Band. U těchto čtyřech pánů lícuje naprosto všechno. Perfektně sladěné outfity při vystoupení, jedinečné hudební nástroje a strhující interpretace tradičních českých písní – takto vjel náš vlak na plzeňské nádraží a zbytečně brzy tak byla u konce naše báječná cesta, která u mnohých cestujících vzbudila touhu opět vidět tyto umělce při nějakém jejich budoucím koncertě.

 | Praguematique
 | Švejk-Band
Rendert Time: 0,107 Sek. | Speicherverbrauch: 3,40 MB / 3,59 MB