Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Magische Momente im Zug zur Kultur

Verzaubert wurden die Fahrgäste am Samstag nicht nur von Zauberkünstlerin Uta Keppler, sondern auch von den Geschichten der Märchenerzählerin Uta Mewes und den Songs der Band Doc her brain. 

Mit ihren selbstgeschriebenen Rock- und Bluesnummern schaffte das Trio aus Regensburg eine fröhlich entspannte Stimmung und während draußen blühende Sonnenblumenfelder am Zug vorbeizogen, wurde im Kulturabteil kräftig gesummt, gesungen, geklatscht und mit den Füßen gewippt.

In den Band-Pausen nahmen dann abwechselnd die beiden Utas die Bühne in Besitz. Zunächst durfte das Publikum Bekanntschaft mit der wunderbar redseligen Martha aus Magdeburg alias Uta Mewes machen. Die sympathische Dame aus Magdeburg erfüllte auf ihrem roten Teppich den Wunsch zweier Geschichten, die an diesem Tag im Zug zur Kultur unbedingt erzählt werden wollten. Nachdem die Zuschauer so einen Einblick in Marthas Sicht auf das Leben bekommen hatten, wurden sie dazu aufgerufen, mit geschlossenen Augen an einen Lebenstraum zu denken. Von einem einzigartigen, gehäkelten Lebensfaden-Orakel wurden dann - je nach gezogener Fadenfarbe – Tipps gegeben, wie sich diese am besten erreichen ließen. Einen solchen Traum-Ratgeber findet man wohl nur im Zug zur Kultur oder natürlich wenn Sie Martha einmal selbst begegnen.

Wo wir gerade beim Träumen sind: Zaubern können, davon träumen wir doch alle manchmal. Uta Keppler kann es. Ihre Figur, die schweigsame Anais, verblüffte das Publikum mit ihren Tricks und ließ erstaunt dreinblickende Gesichter zurück. Münzen, die am einen Ende des Abteils verschwinden und auf wundersame Weise am anderen Ende des Abteils wieder auftauchen, zerrissene Zeitungen, die wie von Zauberhand wieder ganz sind und vieles mehr gab es zu bewundern. So sehr die Gäste auch versuchten, sich zu erklären, wie das, was sie da sahen möglich war, es gelang ihnen nicht. Es muss also tatsächlich Magie im Spiel gewesen sein, im Zug zur Kultur auf der Reise von Regensburg nach Pilsen.

Caroline Raab
Praktikantin im Zug zur Kultur 

Magické okamžiky ve Vlaku za kulturou

V sobotu byli cestující očarováni nejen kouzelnicí Utou Keppler, ale také příběhy vypravěčky pohádek Uty Mewes a písněmi hudební skupiny Doc her brain. 

Díky svým vlastnoručně napsaným rockovým a bluesovým písním vytvořilo trio z Řezna radostně uvolněnou atmosféru, a zatímco venku za oknem vlaku ubíhala rozkvetlá slunečnicová pole, cestující v kulturním voze si pěkně pobroukávali, zpívali, tleskali a pohupovali nohama.

O přestávkách mezi hudebními vystoupeními obsazovaly pódium střídavě obě dvě Uty. Nejdříve se mohlo publikum seznámit s úžasně výřečnou Marthou z Magdeburgu alias Utou Mewes. Tato sympatická dáma splnila na svém červeném koberci přání dvou vybraných příběhů, které si dnes publikum ve Vlaku za kulturou chtělo bezpodmínečně poslechnout. Poté, co diváci získali představu o jejím pohledu na život, byli vyzváni k tomu, aby se zavřenýma očima mysleli na jeden svůj životní sen. S pomocí jedinečné věštírny z háčkovaných vláken pak – podle vytažené barvy vlákna - dávala tipy, jak jich je možno nejlépe dosáhnout. Takového rádce v oblasti snů je možné najít snad jen ve Vlaku za kulturou nebo samozřejmě při setkání s Marthou.

A když už mluvíme o snění: Umět kouzlit – o tom přece všichni občas sníme. Uta Keppler to dokáže. Její postava, mlčenlivá Anais, ohromila publikum svými triky a zbyly po ní jen pořádně udivené tváře. Cestující mohli obdivovat mince, které zmizely na jedné straně vozu a podivuhodným způsobem se opět objevily na druhé straně, roztrhané noviny, které se jakoby zázračnou rukou opět scelily a mnoho dalšího. Jakkoliv se cestující pokoušeli si vysvětlit, jak je to, co právě viděli, možné, nepodařilo se jim to. Musela zde, ve Vlaku za kulturou na cestě z Řezna do Plzně, být tedy ve hře skutečná magie.

Caroline Raab
praktikantka ve Vlaku za kulturou 

 | Doc her brain
 | Uta Keppler alias Anais
 | Uta Mewes alias Marta aus Magdeburg
Rendert Time: 0,102 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB