Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Zauberhafte Zugfahrt

Während draußen ein Schneegestöber den Alex umgab, herrschte drinnen im bunten Waggon am Sonntag eine ganz gemütliche Atmosphäre. 

Der fabelhafte Sänger Jörg Lipka war den zweiten Tag in Folge im Zug zur Kultur unterwegs: am Samstag mit DogEars und nun mit STOPGAP. Zu der Gruppe aus Schierling gehören außerdem Bassist Markus Holz und Gitarrist Christoph Wardeck. Der Name der Band bedeutet „Lückenfüller“ und hängt mit deren Entstehungsgeschichte zusammen, wie die Musiker verrieten. Als „Lückenbüßer“ darf man sie aber keineswegs verstehen, dafür sind die drei einfach viel zu professionell. Die frei interpretierten Songs u.a. von Eric Clapton und J.J. Cale kamen gut beim Publikum an, insbesondere bei einer kleinen Dame, die vergnügt zur Musik herumwirbelte. Den Abschluss und Höhepunkt der Performance bildete Christoph Wardecks spektakuläres „Rückensolo“.   

Währenddessen schlich bereits Zauberkünstlerin Uta Keppler in ihrer Rolle als Agnes Altensee durch den Zug und führte Fahrgästen kleine Tricks vor. Nach Furth im Wald begann dann ihre Show im Bühnenabteil, die auch viel Witz sowie einige philosophische Gedanken beinhaltete. Der verhuschten, schrulligen Frau Altensee möchte man als Zuschauer unbewusst erst gar nicht so viel zutrauen, und so war der Überraschungseffekt umso größer, als etwa die gewählte Karte umgedreht im Deck erschien oder sich die Zeitschriftenschnipsel auf unerklärliche Weise in Geldscheine verwandelten. Jeder im Publikum wurde in die Tricks miteinbezogen und jeder ließ sich sehr gerne verzaubern!

An dieser Stelle möchte ich „bis bald“ sagen, denn ab dem kommenden Wochenende löst mich einstweilen eine andere Praktikantin ab. Aber ab dem 18.04. habe ich wieder die Ehre als Berichterstatterin aus dem Zug zur Kultur und freue mich schon jetzt darauf!    

Lucia Goldbach, Praktikantin im Zug zur Kultur   

Okouzlující cesta vlakem

Zatímco zvenku halila vlak alex do bílého pláště chumelenice, uvnitř pestře vyzdobeného vagonu vládla v neděli naprosto pohodová atmosféra. 

Famózní zpěvák Jörg Lipka doprovázel již druhý den v řadě Vlak za kulturou: v sobotu s kapelou DogEars a nyní s kapelou STOPGAP. K této hudební skupině z Schierlingu patří kromě něho také basista Markus Holz a kytarista Christoph Wardeck. Název kapely znamená „vyplňovači mezer“ a souvisí s její historií vzniku, jak na sebe prozradili sami hudebníci. V žádném případě je však nemůžeme chápat jako nějaké „nouzovky“, na to jsou tito tři hudebníci jednoduše příliš profi. Volně interpretované songy mj. od Erica Claptona a J.J. Calea si získaly publikum, zejména jednu menší dámu, která se se zalíbením vlnila v rytmu hudby. Závěr a vyvrcholení vystoupení představovalo senzační sólo Christopha Wardecka s kytarou za zády.

Mezitím již vlakem procházela kouzelnice Uta Keppler alias Agnes Altensee a předváděla cestujícím drobné triky. Po zastávce ve Furthu im Wald začala její show v kulturním vagonu, která zahrnovala také mnoho vtipu i filozofických myšlenek. Nesmělé, vrtošivé paní Altensee se člověku jako divákovi nejdříve podvědomě zrovna moc nechtělo důvěřovat, o to větší byl tedy efekt překvapení, když se objevila v balíčku karet otočená vybraná karta nebo když se ústřižky z časopisu nevysvětlitelným způsobem proměnily v bankovky. Každý z publika byl zapojen do triků a každý se velice rád nechal okouzlit!

A tímto bych chtěla říct „nashle brzy“, protože od příštího víkendu mě dočasně vystřídá jiná praktikantka. Ale od 18. 4. mám opět tu čest podávat zprávy z Vlaku za kulturou a už teď se na to moc těším!    

Lucia Goldbach, praktikantka ve Vlaku za kulturou 

 | STOPGAP
 | STOPGAP
 | Uta Keppler alias Agnes Altensee
 | Uta Keppler alias Agnes Altensee
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,60 MB