Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Plzeň 2015 - Blog

Die westböhmische Metropole Pilsen ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas! Im Plzeň 2015-Blog berichtet das Projektteam über seine Arbeit, Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten. Hier finden Sie auch den Blog zum Zug zur Kultur, in dem ab dem 17.01. samstags und sonntags von den Fahrten in die Kulturhauptstadt berichtet wird, sowie den Blog der Stadtschreiberin Pilsen 2015.

Das Centrum Bavaria Bohemia e.V. (CeBB) setzt im Rahmen des EU Ziel-3 Projekts regio2015 zusammen mit seinen Partnern Stadt Regensburg und der Pilsner Organisationsgesellschaft Plzeň 2015 o.p.s. die bayerischen Beiträge für Pilsen 2015 um.

Blog Plzeň 2015

Západočeská metropole Plzeň se v tomto roce stává Evropským hlavním městem kultury! Prostřednictvím blogu Plzeň 2015 informuje tým tohoto projektu o své činnosti, kulturních akcích, dílčích projektech a aktivitách. Kromě toho zde naleznete blog k projektu Vlak za kulturou, ve kterém bude od 17. 1. informováno o sobotních a nedělních cestách do Evropského hlavního města kultury a také blog městské kronikářky Plzně 2015.

Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) realizuje v rámci projektu dotačního programu EU Cíl regio2015 společně se svými partnery městem Řezno a společností Plzeň 2015 o.p.s. bavorské příspěvky pro Plzeň 2015.

Einträge • Příspěvky

Bunte Folklore auf der zweiten Fahrt

Im Vergleich zum vorhergehenden Eröffnungstag hatten sich an dem recht trüben Sonntag den 18.1.2015 leider nur relativ wenige Leute dazu entschlossen, Pilsen mit dem Zug zu besuchen. Zum Glück trauten sich dennoch so einige neugierige Fahrgäste ab Schwandorf, wo der Waggon mit dem fröhlichen Muster angehängt wurde, in das Bühnenabteil. Und das lohnte sich, denn auch an diesem Tag war wieder einiges geboten.

Die Gruppe Corchen spielte in deutsch-tschechisch-gemischter Besetzung mit flotter traditionell irischer Musik auf. Zwischendrin waren auch ein paar nicht minder heitere tschechische Lieder zu hören, eine erstaunlich gut passende Mischung! Neben Geige und Gitarre hatten Corchen auch spezielle irische Instrumente wie die Bodhran (irische Trommel) oder die Tin Whistle (irische Blechflöte) dabei, die die Musiker hervorragend beherrschen.

Ein interessantes Gegenstück zur irischen Folklore bildete die Lyrik Eugen Okers in Oberpfälzer Mundart, präsentiert von Silke Heimann und Erhard Bablok unter dem Titel  „fo an ganzn lem“. Der gebürtige Schwandorfer Eugen Oker (1919–2006) schrieb neben diversen anderen Tätigkeiten u.a. Dialektgedichte, die manchmal witzig-bissig, manchmal aber auch sehr nachdenklich und melancholisch anmuten. Passend im Dirndl gekleidet schlüpfte Silke Heimann gekonnt in verschiedene Rollen. Zum Teil war ihr Vortrag sogar gesungen, begleitet von Erhard Bablok am Akkordeon, der die Gedichte äußerst raffiniert vertont hat. Auch einen Prosatext Okers gab es zu hören, einen Ausschnitt aus dem biographisch geprägten Roman „Lebensfäden“, gelesen von Erhard Bablok.

Der Zug zur Kultur durchquerte also auf dieser Fahrt die Oberpfalz nicht nur im wörtlichen, sondern auch im literarischen Sinne und tatsächlich schien dabei sogar Irland gar nicht so weit weg...

Lucia Goldbach, Praktikantin im Zug zur Kultur

Pestrý folklór při druhé jízdě

V porovnání s předchozím zahajovacím dnem se ve skutečně pošmournou neděli 18. 1. 2015 bohužel jen relativně málo lidí rozhodlo vydat se vlakem do Plzně. Naštěstí se od Schwandorfu, kde byl připojen náš vagón s barevným vzorem, odvážilo alespoň několik zvědavců přijít do oddílu určeného pro vystoupení. A to se vyplatilo, neboť i v tento den stála nabídka za to.

Skupina Corchen hrála ve smíšeném česko-německém složení tradiční živou irskou muziku. Mezitím zaznělo také pár neméně radostných českých písní. Až neuvěřitelně povedená kombinace! Kromě houslí a kytary měli Corchen také speciální irské nástroje jako bodhrán (irský buben) či tin whistle (irská píšťalka), na které hudebníci uměli skvěle hrát. 

Zajímavý protipól k irskému folklóru představovala poezie Eugena Okerse v hornofalckém nářečí, představená Silke Heimann a Erhardem Bablokem pod názvem „fo an ganzn lem“. Eugen Oker (1919-2006), rodák ze Schwandorfu, psal kromě jiného básně v dialektu, které jsou někdy vtipně jízlivé, někdy ale také nutí k zamyšlení a probouzí melancholii. Silke Heimann příhodně oblečená v dirndlu proplouvala umě nejrůznějšími rolemi. Z části byl její přednes dokonce zpívaný, doprovozený Erhardem Bablokem hrajícím na tahací harmoniku, který básně nanejvýš rafinovaně zhudebnil. Bylo možné slyšet i Okerův prozaický text, úryvek z životopisně laděného románu „Lebensfäden“ („Nitky života“), který přečetl Erhard Bablok.

Vlak za kulturou tedy projel na této cestě Horní Falcí nejen doslovně, ale také literárně a skutečně se při tom zdálo, že ani Irsko není tak daleko...

Lucia Goldbach, stážistka ve vlaku za kulturou

Kapela Corchen |
 Fo an ganzn Lem – ein Stück Oberpfalz Texte von Eugen Oker, mit Silke Heimann und Erhard Bablok | Fo an ganzn Lem – kousek Horní Falce - texty Eugena Okera, se Silke Heimann a Erhardem Bablokem
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,41 MB / 3,59 MB