Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Blog • Blog

Westböhmisches Museum in Pilsen - Blog

Das Westböhmische Museum, tschechischer Partner des Centrum Bavaria Bohemia im Projekt "Kultur ohne Grenzen" veröffentlicht regelmäßig in seinem Blog Texte zum Geschehen im und um das Westböhmische Museum Pilsen, das größte Museem in Westböhmen.

Západočeské muzeum v Plzni - blog

Západočeské muzeum v Plzni, partner Centra Bavaria Bohemia na české straně v projektu "Kultura bez hranic", pravidelně zveřejňuje na svém blogu texty o dění v největším muzeu v západních Čechách a kolem něj - Západočeském muzeu v Plzni.

Einträge • Příspěvky

Datensatz 1 bis 1 von 1

Kimonos in Pilsen

Pilsen hat nicht nur mit Regensburg, sondern fünf weiteren Städten Partnerschaften, so auch mit Takasaki in Japan.

Zum Jubiläum der 20-jährigen Partnerschaft in diesem Jahr steht Ende August / Anfang September die japanische Kultur in Ausstellungen, Vorträgen, Tanzperformances, Workshops und andere Begleitveranstaltungen im Mittelpunkt von vielen Veranstaltungen.

Viele Gäste aus Japan werden erwartet - Kimonos werden in diesen Tagen als bunte Farbtupfer das Pilsener Stadtbild bereichern.

Das Westböhmische Museum in Pilsen greift Japan in einer repräsentativen Ausstellung mit japanischer Kultur auf: Zu sehen sind Bonsais, Suiseki, Tuschemalereien, Kaligrafien und kinetische Wasserobjekte.

Kuratoren der Ausstellung sind die Künstler Jiří Straka, Xénie Hoffmeisterová, Ivan Jelínek und František Svátek. Die National Galerie in Prag hat die Sammlungen der Kaligrafie- Künslter Yúsai Kobayashi und Teri Ando als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Kommt man im Gespräch auf Japan, dürfen die Bonsais und Suisekis nicht fehlen! Sie wurden von Václav Wiesner, Jiří Wolf, Václav Novák und Čestmír Sosnovec ausgewählt.

Wer nach der Ausstellung Im Museumscafé landet, entsptannt sich umgeben von Japanischen Bildern aus getrockneten Blumen.
... und sich dabei überlegen, in welche Vorträge, Filmvorführungen und Workshops sie / er zum Thema Japan im Westböhmischen Museums geht.

Kimona v Plzni

Plzeň nepojí partnerství pouze z Řeznem, ale ještě s dalšími pěti městy, např. s Takasaki v Japonsku.

U příležitosti 20. výročí partnerství mezi městy Plzeň a Takasaki se na konci srpna a začátku září konají výstavy, přednášky, taneční performance, workshopy a jiné doprovodné akce k tématu japonská kultura.

Je očekáváno mnoho hostů z Japonska - kimona tak v těchto dnech obohatí běžný obraz města.

Do pestrého programu je zapojeno také Západočeské muzeum v Plzni, které svojí reprezentativní česko-japonskou výstavou přiblíží návštěvníkům zajímavosti japonské tradiční kultury jako jsou bonsaje, suiseki, malby tuší, kaligrafie či vodní kinetické objekty.

U zrodu výstavy stáli výtvárníci Jiří Straka, Xénie Hoffmeisterová, Ivan Jelínek a František Svátek. Národní galerie v Praze zase přispěla sbírkami kaligrafií umělců Yúsai Kobayashi a Teri Ando.

Když je řeč o Japonsku, nemohou samozřejmě chybět bonsaje a suiseki! Ty poskytnou Václav Wiesner, Jiří Wolf, Václav Novák a Čestmír Sosnovec.

V muzejní kavárně pak můžete relaxovat obklopeni japonskými obrazy ze sušených květin.
...a můžete tu přemýšlet o tom, na jakou z přednášek, filmových projekcí a dílen k tématu Japonsko v přednáškovém sále Západočeského muzea zajdete.

Kimonos in Pilsen | Kimona v Plzni
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,39 MB / 3,55 MB